Logo_prinsjesdag_den_haag__logo_

Over drie dinsdagen is het de derde dinsdag van september, ofwel: Prinsjesdag, de opening van het nieuwe werkjaar van de Staten-Generaal (de Eerste en Tweede Kamer). Maar natuurlijk ook: een royaal feest in Den Haag, dat iedereen kan bijwonen. Dit melden de Rijksvoorlichtingsdienst, Rijksoverheid, de VVV en In de buurt Den Haag.

Op Prinsjesdag, dit jaar op dinsdag 17 september, rijdt de koning in de Glazen Koets naar het Binnenhof in Den Haag en spreekt tijdens de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal in de Ridderzaal de Troonrede uit. In de Troonrede staan de belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar. De vergadering wordt bijgewoond door de ministers en de staatssecretarissen, door vertegenwoordigers van het Corps Diplomatique en de Hoge Colleges van Staat (Raad van State, Algemene Rekenkamer, Nationale Ombudsman, Kabinet van de Koning, Hoge Raad van Adel en Kanselarij der Nederlandse Orden) en door andere vertegenwoordigers uit diverse sectoren van de samenleving. 
 

Glazen koets

 
Koning Willem-Alexander vertrekt om 13.00 uur vanaf Paleis Noordeinde naar de Ridderzaal, vergezeld door koningin Máxima, prins Constantijn en prinses Laurentien. Rond 14.00 uur vertrekt de koning weer langs dezelfde route met de Glazen Koets naar Paleis Noordeinde, waarna hij met het koninklijk gezelschap op het balkon van Paleis Noordeinde verschijnt.
 

Tribune

 
Wie graag aanwezig wil zij langs de route, moet vroeg op om een goede plek te bemachtigen: het is niet ongebruikelijk dat er vanaf 07.00 uur ’s ochtends al mensen paraat staan om de beste positie in te kunnen nemen. Wie op een iets koninklijker tijdstip wil starten kan ervoor kiezen een ticket te kopen voor de tribune die op het Lange Voorhout wordt opgesteld. Kaarten hiervoor kosten 18 euro, en kunnen besteld worden via de website van This is The Hague of via The Hague Info Store (Spui 68, Den Haag / 070 - 361 8860). 
 
Wie ook graag bij aanwezig wil zijn bij de bijzondere gebeurtenis in de Ridderzaal, kan daarvoor een schriftelijk verzoek indienen bij de griffier van de Eerste Kamer. Hierbij komt het wel op geduld aan: er is een wachtlijst van enkele jaren.
 

Route, koetsen en plattegrond

 
Voor meer informatie over het programma van Prinsjesdag, zie de website van de VVV. Hier is een tijdschema te vinden van de dag, welke route de koetsen afleggen, en welke koetsen er allemaal meerijden. Een plattegrond van de route is terug te vinden via de website van het Koninklijk Huis.
 
Door: Nationale Recreatiegids