Buitenplaats Ockenburg aanwinst voor Zuid-Hollandse Landgoederenzone

Zuid-Holland is een prachtig gerestaureerde historische buitenplaats met villa rijker. Op 12 september 2020 openden gedeputeerde Willy de Zoete en wethouder gemeente Den Haag Robert van Asten de in de afgelopen jaren geheel in oude luister herstelde villa met omliggend landgoed Ockenburgh. Landgoed Ockenburgh herbergt een kleinschalige horeca- en vergaderlocatie, er worden culturele activiteiten georganiseerd en er is een moestuin, gerund door vrijwilligers. Dit meldt de provincie Zuid-Holland.

Villa en landgoed zijn op burgerinitiatief en met hulp van vele omwonenden, vrijwilligers en het lokale bedrijfsleven omgetoverd tot een plek waar het goed vertoeven is. Ter gelegenheid van de afronding en oplevering van de restauratie- en herbestemmingswerkzaamheden onthulden gedeputeerde en wethouder een kunstwerk dat de participatie van vele hierbij betrokken partijen verbeeld. Ook namen zij het eerste exemplaar in ontvangst van het boek “Een kleyn paleis. De geschiedenis van de Haagse buitenplaats Ockenburgh.”

Restauratie, verduurzaming en herbestemming

In 2015 werd de villa door de gemeente Den Haag al aan de buitenzijde gerestaureerd, mede door een bijdrage van de provincie. In datzelfde jaar werd ook de Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh opgericht, op initiatief en onder voorzitterschap van Petra Brekelmans. Daarmee kon zij, samen met een grote schare vrijwilligers, een start maken met de restauratie, verduurzaming en herbestemming van het interieur van de villa en omliggend landgoed. Ook hier mede dankzij bijdragen van de provincie, maar ook door veel door de stichting zelf aangeboorde fondsen. Vele betrokkenen, omwonenden en het plaatselijke bedrijfsleven droegen in natura bij.

Hollands Buiten

Ockenburgh is onderdeel van de erfgoedlijn Landgoederenzone die bestaat uit buitenplaatsen, landgoederen en kastelen met bijbehorende elementen zoals oranjerieën, koetshuizen, portierswoningen en de historische parkaanleg. De Landgoederenzone loopt langs de binnenduinrand, van het Westland tot en met Noordwijkerhout en Hillegom en langs de trekvaarten Vliet en Haarlem-Leiden. Vele partijen werken hier samen aan het beleefbaar maken en houden van dit erfgoed onder de naam ‘Hollands Buiten’.

Door: Nationale Recreatiegids
Beeld: provincie Zuid-Holland