WNF maakt zich zorgen over status van natuur in Nederland

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) uit in het rapport 'Living Planet Nederland' zijn zorgen over de status van de natuur in ons land. Volgens het rapport gaan flora en fauna in ons land steeds verder achteruit. Zo zijn er minder vogels, en hebben zelfs de typisch hollandse dieren als het konijn, de adder en de egel het moeilijk. Dit meldt de NOS. 

Volgens het WNF is de situatie vooral in in duingebieden, heidegebieden en agrarische gebieden kritiek. Zonder grootschalig natuurherstel zullen hier veel planten- en dierensoorten verdwijnen in de komende jaren. De voornaamste oorzaken hiervoor liggen bij stikstof, verdroging en de versnippering van natuurgebieden. In agrarisch gebied is het aantal dieren sinds 1990 gemiddeld met bijna de helft afgenomen, in natuurgebieden gaat het om een afname met ruim zestig procent. 

Positieve ontwikkelingen

Het is echter niet alleen maar kommer en kwel. Er zijn ook positieve ontwikkelingen te zien. In moerassige gebieden en langs de rivieren is wél natuurherstel zichtbaar. Een mooi voorbeeld hiervan is de terugkeer van de otter in de Biesbosch. De slechtvalk ook is weer uit de gevarenzone en ook met de bever en de specht gaat het beter. 

Door: Nationale Recreatiegids