Huismussen komen minder voor in tuinen met pesticiden

Huismussen zijn minder te vinden in tuinen waarin pesticiden worden gebruikt. Over het algemeen ging het om zo'n 12 procent minder huismussen in tuinen met pesticiden, zien onderzoekers van de University of Sussex in het Verenigd Koninkrijk.

Als er specifiek onkruidbestrijder (glyfosaat) of slakkengif (metaldehyde) werd gebruikt, lag het aantal huismussen nog lager, respectievelijk 24,9 en 38,6 procent. Pesticiden hebben dus een significant effect op het leven van vogels, stellen de wetenschappers. Is een tuin in de stad of in het landelijk gebied wel de 'groene oase' die men denkt dat het is, vragen de onderzoekers zich af.

De onderzoekers gebruikten de gegevens van de Britse tuinvogeltelling. Van de uiteindelijk 615 onderzochte tuinen gebruikte ruim 32 procent enige vorm van pesticiden. Bij ruim de helft daarvan behoorde de onkruidbestrijder glyfosaat tot een van de gebruikte stoffen.

Minder in steden

Verder concludeerden de onderzoekers dat er meer vogels te vinden zijn in tuinen op het platteland, dan in de tuinen dichtbij steden. Als de tuin daadwerkelijk 'vogelvriendelijk' is ingericht, verbeterde dat bovendien de algehele biodiversiteit van de tuin.

De onderzoekers hebben hun bevindingen gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science of The Total Environment.

Door: ANP