Natuurorganisaties roepen bezoekers op om honden aan te lijnen tijdens wandeling

Na een zachte winter is nu de lente al in aankomst. De natuur begint weer tot leven te komen. Veel vogels beginnen met het bouwen van nesten en ook worden de eerste wilde dieren geboren. Veel komen van de ontluikende natuur genieten, maar veel organisaties roepen wel op tot voorzichtigheid, en ook vooral om de hond aan te lijnen om de natuur niet te verstoren. Dit meldt Vroege Vogels. 

De laatste jaren hebben veel mensen de natuur herontdekt. Iedereen is hier natuurlijk van harte welkom, maar men moet wel beseffen dat de mens op 'bezoek' is, stellen de organisaties. De rust die nodig is, kan snel verstoord worden door wandelaars, zeker als die honden bij zich hebben die niet zijn aangelijnd. Dat zorgt voor verstoring van bijvoorbeeld vogels die op de grond broeden of van reekalfjes die dan nog erg kwetsbaar zijn. 

Broedseizoen

De meeste wandelpaden zijn zo aangelegd dat er voldoende rustgebied overblijft waar wilde dieren zich kunnen terugtrekken en tegelijkertijd genoeg ruimte overblijft voor wandelaars, fietsers en ruiters om van de natuur te genieten. Geniet van de natuur, maar betreed het thuis van de dieren en planten met respect, vragen de organisaties. Het broedseizoen duurt formeel van 15 maart tot 15 juli.

Door: Nationale Recreatiegids