Werkzaamheden langs fietspad Dennescheerderdreef

Langs het fietspad Dennescheerderdreef worden Amerikaanse eiken en zwakke beuken worden verwijderd om het pad veilig en begaanbaar te houden. De werkzaamheden staan gepland op 9 en 10 maart. Het fietspad aan de Dennescheerderdreef is daarom voor een gedeelte afgezet. Dit meldt Natuurmonumenten. 

Vooral de beuken hebben veel te lijden gehad. Er zit reuzenzwam in en moeten daarom worden geruimd. Reuzenzwam is een parasitaire houtschimmel die vanaf de zomer tot aan de vorst zichtbaar is rond de voet van de stam. Soms komen er ook zwammen uit de stam. De reuzenzwam zorgt voor rot in de wortels. In korte tijd kunnen grote delen van het wortelgestel wegrotten.

Vleermuisonderzoek

Voordat Natuurmonumenten aan de slag gaat, wordt eerst vleermuisonderzoek gedaan. Er wordt gekeken of vleermuizen overwinteren in de holtes van de bomen. Voor de meeste vleermuissoorten is de winterslaap bijna ten einde.

De werkzaamheden staan gepland op 9 en 10 maart. Het fietspad aan de Dennescheerderdreef is daarom voor een gedeelte afgezet.

Door: Nationale Recreatiegids