Acht natuur- en milieuorganisaties presenteren visie op landschapsinrichting

In aanloop van de verkiezingen 15 maart presenteren acht natuur- en milieuorganisaties, waaronder Natuurmonumenten, hun visie op het gebied van landschapsinrichting. Deze visie staat in het rapport De kracht van het Noorden, dat de organisaties op Valentijnsdag ’23 in de aanloop naar de provinciale staten verkiezingen in maart presenteren. Dit meldt Natuurmonumenten. 

In De kracht van het Noorden schetsen de acht organisaties in woord en beeld hoe een integrale aanpak, vanuit een systeembenadering van landschap en natuur, een aantrekkelijk en duurzaam perspectief biedt. De basis hiervoor ligt in een robuuste en klimaatbestendige waterhuishouding, een stevig natuurnetwerk met een rijke biodiversiteit en een fijnmazig netwerk van landschapselementen. Daarbij is veel aandacht voor natuurinclusieve landbouw.

Een toekomstbestendig aanbod

‘We streven bij het uitwerken van De kracht van het Noorden naar hernieuwde bondgenootschappen, bijvoorbeeld tussen natuur en landbouw, tussen landschap en recreatie en tussen rust, ruimte en gezondheid. Denkend vanuit het landschap en de natuur zien wij volop mogelijkheden om ook stedelijke opgaven, zoals woningbouw en duurzame mobiliteit, een passende plek te geven in het geheel.’, zegt Marco Glastra, directeur van Het Groninger Landschap, namens alle partijen. ‘De kracht van het Noorden biedt een wenkend perspectief voor de regio en een toekomstbestendig aanbod voor jonge noorderlingen, voor partijen waarmee wij samenwerken, voor de provincies en uiteindelijk voor de Nederlandse regering’.

Het volledige rapport is als pdf bestand hier te vinden. 

Door: Nationale Recreatiegids