Waterschappen vingen in 2022 bijna duizend muskusratten meer dan jaren ervoor

Vorig jaar zijn 48.447 muskusratten gevangen door de Waterschappen en andere instanties. Dat is een toename van 8 procent over het jaar ervoor. De muskusratten zijn een invasieve soort die voor veel schade aan dijken en waterwerken zorgen. Dit meldt Vroege Vogels. 

De dieren zijn daarnaast ook erg schadelijk voor de biodiversiteit in het land. Ze eten planten als riet en lisdodde weg, en verdringen daardoor inheemse diersoorten zoals de zwarte stern, de roerdomp en de kleine karekiet. Ze komen ook niet van origine voor in Nederland. Hierom moet het dier worden bestreden. Dat wordt op een diervriendelijke manier gedaan door de Waterschappen, die de beesten vangt en na castratie elders uitzet. 

Buiten de landsgrenzen

Gesteld wordt dat Nederland zelf 'geen muskusratpopulatie heeft'. De dieren die worden gevangen komen voornamelijk uit Duitsland Nederland binnen. De meeste dieren worden ook daar gevangen. Verder in het binnenland komen ze niet tot nauwelijks voor. In Duitsland vormen de dieren een nog veel groter probleem. Daar is de bestrijding ook minder goed op orde, aldus de Unie van Waterschappen. 

Door: Nationale Recreatiegids