Natuurgebied Witte Veen bij Haaksbergen krijgt ecoboost

Natuurmonumenten is van start gegaan met een meerjarig natuurherstelproject in het Natura 2000 gebied Witte Veen. Dit unieke natuurgebied in de buurt van Haaksbergen heeft de afgelopen jaren veel voor de kiezen gehad in de vorm van stikstofafzetting en aanhoudende droogte. Dit meldt Natuurmonumenten. 

Het Witte Veen is onderdeel van een keten van hoogveengebieden langs de Duitse grens. Veel van deze gebieden zijn opgenomen in Natura 2000, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. Ze hebben die beschermingsstatus vanwege hun zeldzaamheid en omdat ze een onmisbaar leefgebied zijn voor veel bijzondere en unieke soorten flora en fauna. In het Witte Veen zijn dat bijvoorbeeld hoogveenglanslibel, glimworm, nachtzwaluw, heideblauwtje, boomkikker, éénarig wollegras, veenpluis en gasten als kraanvogel.

Natuurherstel

Natuurmonumenten heeft aangegeven zich op een aantal zaken te focussen voor het herstel van het gebied. Zo zal er meer water langer vast worden gehouden in het gebied, wordt de oppervlakte (natte) heide en vergroot en zal de waterkwaliteit beter in de gaten worden gehouden. De werkzaamheden zullen over meerdere jaren worden uitgevoerd, om de verstoring van de flora en fauna en van de bezoekers te beperken. In het broedseizoen zullen er geen werkzaamheden plaatsvinden. 

Door: Nationale Recreatiegids