Onderzoek wijst uit dat er te weinig toiletten zijn in de Utrechtse natuur

De VVD-fractie van de Provinciale Staten van Utrecht heeft een groep leerlingen van het Gerrit Rietveld College in Utrecht onderzoek laten doen naar het aantal toiletten in de natuurgebieden van de provincie. Zij concluderen dat er gebrek is aan een algemeen beleid rondom de faciliteiten en dat er te weinig openbare toiletten zijn in de gebieden. Dit meldt Pretwerk. 

Het gebrek aan faciliteiten leidt op dit moment volgens bezoekers en beheerders tot overlast. Zo is er rondslingerend wc-papier, ervaren horecabedrijven overlast door rijen voor hun toiletten en ontlasten velen zich in de natuur, wat schadelijk is voor de omgeving. Ten slotte weerhoud het gebrek aan faciliteiten veel mensen om erop uit te gaan in de natuur. 

Regelgeving

Ivo Thonon strijdt voor meer openbare toiletten met de organisaties Toiletalliantie en When Nature Calls. Hij pleit voor een duidelijke richtlijn in natuurgebieden, zoals die ook al geld voor steden en dorpen. Daar is de toiletnorm voor stads- en dorpscentra en drukke voetgangersgebieden om de 500 meter een toilet. Voor in recreatiegebieden zou deze toiletnorm om de 25 km een toilet langs fietspaden en om de 5 km langs wandelpaden kunnen zijn. 

Aanbevelingen

De leerlingen hebben een aantal aanbevelingen gedaan voor het provinciebestuur om het probleem op te lossen. Zo moet er een inventarisatie komen van de wensen en mogelijkheden tot het plaatsen van tijdelijke of permanente toiletvoorzieningen per natuur- en recreatiegebied en moet de bewegwijzering worden aangevuld. De aanwezige horeca moet worden verzocht hun toiletvoorzieningen open te stellen en aan te melden op de HogeNood app. De normen van de Toiletalliantie moeten worden nageleefd en natuurlijk moeten er op plaatsen waar dat mogelijk is toiletgebouwen of tijdelijke mobiele toiletwagens op piekmomenten worden gebouwd. 

Door: Nationale Recreatiegids