Bijvoeren van grazers Oostvaardersplassen niet verplicht volgens rechtbank

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft dinsdag bepaald dat Staatsbosbeheer niet verplicht is tot het bijvoeren van de grote grazers die leven in natuurgebied de Oostvaardersplassen. De zaak was aangespannen door de Stichting Aanpak Misstanden Natuurbeheer, die het niet bijvoeren dierenmishandeling vindt. Dit meldt Vroege Vogels. 

Mensen en organisaties die dieren houden - als huisdier, vee of proefdier - moeten dat wel, maar grote grazers vallen daar niet onder. Zij leven in het wild en bepalen zelf waar ze gaan en staan. Daarom hoeft het ministerie van Landbouw niet op te treden tegen Staatsbosbeheer. Zo luidt de uitspraak. 

Koninkspaarden

De stichting wilde ook dat het ministerie in actie zou komen voor konikpaarden in het Oostvaardersveld, in de buurt van de Oostvaardersplassen. Die paarden zouden last krijgen van ontstoken ogen door de grote klis, een plant in het gebied. Het ministerie wilde niet ingrijpen, want er zouden "geen welzijns- of gezondheidsproblemen zijn vastgesteld". Om een beslissing te maken over deze kwestie heeft de rechter bevolen dat er onderzoek moet worden gedaan naar de gezondheid van de paarden. Daarna kan worden besloten of er gehandeld moet worden tegen de klis. 

Door: Nationale Recreatiegids