Natuurorganisaties spannen rechtszaak aan tegen overheid wegens Tweede Maasvlakte

Op donderdag 15 september was de hoorzitting voor de rechtzaak die zeven natuurorganisaties hebben aangespannen tegen het ministerie van Landbouw, Voedselveiligheid en Natuur. De zaak is aangespannen wegens het uitblijven van de natuurcompensatie die was beloofd voor het aanleggen van de Tweede Maasvlakte in Rotterdam. Hiervoor ging veel natuur verloren, wat gecompenseert zou worden. Vijftien jaar na dato is dit nog niet aan de orde. Dit meldt Natuurmonumenten. 

Volgens de zeven organisaties is bij de aanleg 2455 ha. zeldzame onderwaternatuur vernietigd. In de verleende vergunning is de verplichting tot compensatie opgenomen. De rechtszaak moet afdwingen dat het ministerie deze compensatie alsnog moet gaan realiseren. Ze hebben een sterke zaak, de verplichting staat namelijk zowel in de vergunning Havenbedrijf Rotterdam, maar is ook vastgelegd in Europese en nationale wetten rondom N2000-gebieden. 

Kortste eind

De organisaties die de zaak hebben aangespannen zijn: Natuurmonumenten, het Wereld Natuurfonds, Natuur en milieufederatie Zuid-Holland, Stichting De Noordzee, Vogelbescherming Nederland, Stichting Duinbehoud en Stichting het Zuid-Hollands Landschap. Ze noemen het zeer treurig dat zij het ministerie dat natuur in de portefeuille heeft op haar eigen taak moeten wijzen. Ze zien het als het zoveelste bewijs dat de natuur op veel gebieden aan het kortste eind trekt in Nederland. 

De rechtbank is nu in conclaaf, waarschijnlijk zal over zes weken de uitspraak plaatsvinden. 

Door: Nationale Recreatiegids