In het najaar nieuwe padenstructuur in het Harderbos

Vanaf september werkt Natuurmonumenten aan nieuwe wandelroutes door het bos vlakbij het Veluwemeer. Door de werkzaamheden kan wat hinder ontstaan. De aangepaste routes moeten in het najaar klaar zijn. Dat meldt Natuurmonumenten. 

Met de aanpassingen komen een aantal routes te vervallen, maar zullen er ook andere routes voor in de plaats komen. De Wielewaalroute (blauw) en Klimaatbosroute (groen) worden weggehaald. Enkele delen van deze twee routes worden opgenomen in een nieuwe route, de Beverroute (rood). De Avonturenroute (geel) wordt korter. De Krooneendroute (wit) blijft behouden. De aanpassingen worden vooral gedaan om een groter rustgebied te creëren. Hierdoor kunnen dieren als de bever en wielewaal meer rust krijgen. 

Door: Nationale Recreatiegids