Het Twentekanaal is een bruisende waterweg voor recreatie

Plaatsen in Nederland zijn historisch gezien altijd aan elkaar verbonden dankzij het water. Daarom begon men tijdens de industriële revolutie gigantische kanalen af te graven. Dit bevorderde de scheepvaart, de natuur maar tegenwoordig dienen veel kanalen ook als recreatiegebied. Zo ook in het oosten van het land, met een groot aantal actieve roeiers op het Twentekanaal. Dit meldt Rijkswaterstaat.  

Roeiers 

Een bekend aangezicht bij onze lange stroken Hollandse wateren zijn de razendsnelle roeiers. Net als veel andere studentensteden heeft Enschede een actieve roeigemeenschap die vaak te vinden is op het Twentekanaal. Rijkswaterstaat houdt rekening met natuur en recreatie. Zo zijn de oevers onlangs afgegraven om dieren gemakkelijker het water in te laten. Het blijft zoeken naar de balans tussen mens en natuur.

Scheepvaart 

De ingrepen hebben invloed op iedereen die het water gebruikt. Van commerciële vrachtschepen tot pleziervaart zijn er duidelijke afspraken gemaakt over hoe men netjes omgaat met de ruimte. Boten geven roeiers de ruimte en roeiers zijn op hun beurt weer op de hoogte van vaartijden en golfslagen. De ingreep van Rijkswaterstaat was tevens bedoeld om de golfslag van het vaarverkeer beter op te vangen.

Nationale Recreatiegids