Boeren werken samen om de natuur te behouden

Drie boeren zijn een succesvolle samenwerking aangegaan met Natuurmonumenten. Ze zien elkaar hierbij niet als concurrerende ondernemers maar als een landbouwcollectief. In dit collectief verenigen zij hun visie over de landbouw en het natuurbeheer. Dit meldt Natuurmonumenten.  

In het zuidoosten van de Provincie Groningen, nabij het zogeheten Dal van Ruiten Aa, delen deze boeren een natuurbeleid. Het gaat om een veehouder, een gemengd bedrijf met akkerbouw en runderen en een akkerbedrijf. De drie boeren pachten grond van Natuurmonumenten ter bescherming van de biodiversiteit. 

Agrarisch natuurbehoud 

Maar ook op hun eigen land zijn ze bezig met natuurbehoud. Boeren moeten nadenken over de manier waarop ze hun land inrichten. Welk gedeelte stel je ter beschikking voor welke gewassen? Uniek voor deze boeren is dat ze delen van hun graanakker beschikbaar stellen voor kruiden en bloemen. Deze grond levert qua winst minder op maar met subsidie van de overheid kunnen ze de verliezen compenseren. Dit stimuleert een minder intensief gebruik van de bodem en komt vogels, vlinders en vossen ten goede. Een alternatieve manier om duurzamer met de grond om te gaan is kalveren bij hun moeder laten.

Coöperatie 

De boeren verdelen restproducten ook onderling. Ongebruikt hooi kan zo bij de ander terecht en de grenzen van de kadasters zijn niet tot op de centimeter bepaald. Overtollige mesthopen worden onderling verdeeld. Voor hulp, advies en ervaring komen de boeren graag bij elkaar op bezoek. Met dit initiatief probeert de natuurorganisatie te laten zien dat er niet één manier is om te boeren.

Door: Nationale Recreatiegids

Beeld: Natuurmonumenten