Beeld: Staatsbosbeheer

Aan het einde van de negentiende eeuw kreeg de woeste heide van bosgebied Sleenerzand zijn huidige vorm. Het Drentse gebied dat ten noordwesten van Emmen ligt werd in die tijd met naaldbomen aangeplant voor de recreatie en de bosbouw. Gedreven vrijwilligers vanuit Staatsbosbeheer begeleiden bezoekers en behouden de natuur rondom deze unieke vlakte. Dit melden Staatsbosbeheer en RTV Drenthe.

  

Historische sporen 

De vlakte bevat niet alleen sporen uit het recente verleden. Op het Sleenerzand zijn sporen te vinden van plekken die zo’n 3500 jaar teruggaan. Denk hierbij aan hunebedden en grafheuvels. Zo werd de grafheuvel Galgenberg gebruikt voor het begraven van hoofdmannen uit de omgeving. Bij archeologische opgravingen rondom de heuvel zijn zowel goud, bronzen bijlen en pijlen gevonden. 

Vooral de hunebedden hebben door de tijd heen een funtie in Drenthe behouden. Gedurende de tachtigjarige oorlog werden sommigen zelfs gebruikt als plekken om religievrijheid te beoefenen. Toen de Spanjaarden het protestantisme in de ban hadden gedaan kwamen priesters en gelovigen hier bijeen onder de ‘Papeloze Kerk’, de kerk zonder katholieken.

Bomen planten 

Tot op de dag van vandaag dient het Sleenerzand nog een hoofdfunctie als productiebos. In overleg met Staatsbosbeheer is het zelfs mogelijk om een eigen boom te planten. Bomen zijn uiteraard gunstig voor het klimaat en het behoud van de regionale natuur. Men keert een enkele keer terug om een boom te planten voor een overleden dierbare. In feite heeft het Sleenerzand nooit haar rol verloren als rustplaats voor mens en dier, in leven en dood. 

Nationale Recreatiegids/ Mila Tukker