Normal_rss_entry-321110

Waterschap Limburg begint vandaag met het opruimen van zwerfvuil dat achterbleef tijdens de grote overstromingen enkele weken geleden. Daarbij gaat het vooral om plastic en ander vervuilend materiaal dat de doorstroming van beken en rivieren belemmert, maakt het waterschap dinsdag bekend.

Het opruimen begint in Zuid-Limburg langs de Geul. Zandzakken, demontabele keringen en pompen zijn al opgeruimd. Ook haalt het schap organisch materiaal, zoals boomstammen en grote takken uit het water. Niet overal, want op sommige plekken laat het schap ze op de oevers liggen.

De schade bij de waterkeringen valt relatief mee. Van sommige keringen en buffers zijn delen weggeslagen en afgebrokkeld, en sommige beken stromen nu via een andere route. Op plekken waar dat niet hoort is er veel aanslibbing van zand en modder.

Waterpeil van de Maas

Het Limburgse waterschap probeert alle schade voor het begin van het hoogwaterseizoen op 15 oktober te herstellen. Inspecteurs zijn druk bezig met het controleren van dijken, rivieren, sloten, buffers, stuwen en gemalen. Het duurt nog weken voor alle schade in kaart is gebracht, maar volgens het schap heeft het systeem tegen overstromingen op veel plaatsen naar behoren gewerkt. Het adviseert mensen die schade hebben geleden eerst een foto van die schade te maken voor met opruimen en herstel te beginnen. Dat is belangrijk voor het afwikkelen van de schade met de verzekeraars.

In Zuid-Limburg viel er tussen 13 en 15 juli volgens het schap lokaal 80 tot 180 millimeter regen, waardoor buffers en beken overstroomden. Door sommige beken stroomde meer dan dertig keer zoveel water als normaal. Ook het waterpeil van de Maas steeg door de vele neerslag in België en Duitsland. Bij Sint Pieter (Maastricht) werd een afvoer gemeten van 3260 kuub per seconde, 500 kuub meer dan tijdens de watersnood in 1993 en 1995.

Het waterschap bouwde binnen 50 uur op 200 plekken zo'n 4,2 kilometer aan demontabele keringen, schotten die langs de Maas tegen het hoogwater worden geplaatst. Zeventig pompen, duizenden zogenoemde bigbags en 200.000 zandzakken werden neergezet om het snel stijgende water tegen te houden.

Door: ANP