Normal_rss_entry-296679

Doordat de waterstanden in het rivierengebied nog dalen, is vooral in de uiterwaarden het ijs nog niet betrouwbaar. Daarvoor waarschuwt de Unie van Waterschappen. Schaatsen wordt daar afgeraden. Op andere locaties is het van belang zelf eerst te controleren of na te vragen of schaatsen wel verantwoord kan.

Het waterpeil in de uiterwaarden beweegt mee met het waterpeil in de rivier. Als daar ijs op komt te liggen, kan het aan de zijkanten afbreken. Dat leidt tot gevaarlijke situaties.

De waterschappen gaan over de waterhuishouding in Nederland. Ze bevorderen, waar dat kan, de ijsgroei en dus de schaatspret. Maar vanwege de huidige hoge waterstanden moet een groot aantal waterschappen nog enorme massa's water afvoeren. Het stilleggen van gemalen, goed voor ijsvorming, is dan nog geen optie.

IJsdraaiboek

De noordelijke waterschappen, zoals Wetterskip Fryslân en waterschap Noorderzijlvest, hebben hun ijsdraaiboek voor waterbeheer bij aanhoudende vorst al in werking gesteld. Dat betekent dat de waterstand in kanalen, vaarten en meren verder wordt verlaagd. De meeste gemalen gaan uit, stuwen zijn zo ingesteld dat de stroming van het water minimaal is en de sluizen worden gesloten.

Schaatsen mag met leden van het eigen huishouden of met hooguit één andere persoon, bijvoorbeeld een vriend of vriendin. Ook op het ijs geldt: houd anderhalve meter afstand van elkaar om besmetting met het coronavirus te voorkomen.

Door: ANP