Sporten in Amersfoort het populairst, in Heerlen het minst

Amersfoort is de meest sportieve stad van Nederland en in het oosten van Nederland wordt opvallend veel meer in verenigingsverband gesport dan in de rest van Nederland. Dat zijn enkele bevindingen uit de Atlas voor gemeenten, waarvan de nieuwste editie net uit is.

In die nieuwe Atlas wordt de gemeentelijke sportindex geïntroduceerd. Die is ontwikkeld in samenwerking met de Academie Sport en Bewegen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en geeft het sportaanbod en de sportdeelname per gemeente weer. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen sporten die in verenigingsverband plaatsvinden en individuele sporten.

Amersfoort dé sportstad van Nederland

Gemeten naar de totale deelname aan sport is Amersfoort de sportstad van Nederland. In Heerlen wordt door de bevolking het minst gesport. Opvallend is volgens de Atlas dat er in veel van de steden in Zuid-Holland relatief weinig wordt gesport.

Sportdeelname houdt niet altijd verband met sportaanbod

Sportdeelname hangt volgens de onderzoekers van de Atlas minder sterk samen met sportaanbod dan op voorhand zou worden verwacht. Er zijn genoeg steden met weinig aanbod en een hoge sportdeelname. Andersom zijn er ook steden met voldoende mogelijkheden om te sporten, maar desondanks een lage deelname.

Er is volgens de onderzoekers een sterke samenhang tussen sportdeelname enerzijds en de ervaren gezondheid van de bevolking en zorgkosten anderzijds. Gemeenten met relatief veel sporters hebben over het algemeen een relatief groot aandeel inwoners met een goede ervaren gezondheid. Ook zijn de gemiddelde zorgkosten in deze gemeenten lager.

Door: ANP