Vallei en Eemgids

In de nieuwe wandelgids Het Vallei en Eempad staat de rivier de Eem centraal, met haar stroom aan verhalen, beelden en grote variatie aan landschappen. Het routeboek voert de wandelaar door de Gelderse Vallei naar de monding van de Eem over in totaal 400 kilometer aan onverharde paden, landwegen en lanen. Dit meldt de provincie Utrecht.

De rivier de Eem is rijk aan natuur- en cultuurhistorische waarden en is de enige rivier die ontspringt in Nederland en uitmondt in het buitenwater. Het doel van dit boek, zo schrijft de auteur Fokko Bosker, is om de rivier vooral beleefbaar en inzichtelijk te maken voor bewoners en streekbezoekers. De provincie Utrecht juicht initiatieven toe die een bijdrage leveren aan de beleving van natuur, landschap en de wandelrecreatie.
 

400 kilometer aan paden, landwegen en lanen

 
De gids omvat dan ook veel beeldmateriaal en er is speciaal aandacht voor de recente natuurontwikkelingen. Dit nieuwe wandelpad koppelt het gebied de Eem- en Gelderse Vallei aan de zijkanten van de Veluwe en Utrechtse Heuvelrug. In totaal voert de route, voor zover mogelijk onverhard, over ruim 400 kilometer aan paden, landwegen en lanen.
 

Dagetappes

 
De route is opgedeeld in dagetappes van grofweg vijftien kilometer die bereikbaar zijn met openbaar vervoer. Het wandelboek bevat ook enkele losse rondwandelingen vanuit de kernen Amersfoort, Leusden, Soestdijk/Soest, Baarn, Eemnes en Bunschoten-Spakenburg. De gids heeft een handzaam formaat en is voorzien van goed kaartmateriaal.
 
Voor meer informatie over de Vallei en Eemgids, zie de webiste van Uitgeverij Bornmeer Noordboek.

Door: ANP