Fietsen Heuvelland-Parkstad

In het provinciehuis van Limburg is gisteren een overeenkomst getekend voor het project Fietsverbinding en watermaatregelen Heuvelland-Parkstad. Wethouder Pierre Verbraak van de gemeente Voerendaal: “Het geld is geregeld, het ontwerp is gereed: aan de slag met de uitvoering zodat er over twee jaar een mooi en veilig fietspad ligt tussen Parkstad en het Heuvelland en wateroverlast bestreden wordt.” Dit meldt de provincie Limburg.

 

De overeenkomst werd getekend door de gemeenten Gulpen-Wittem, Heerlen en Voerendaal, Waterschap Limburg en Provincie Limburg. De route in kwestie betreft de Vrakelbergerweg-Vijfbundersweg, tussen Ubachsberg en Wijlre, ook wel de Ruilverkavelingsweg genoemd, en de Daelsweg tussen Ubachsberg en Heerlen. Het zijn al jaren intensief gebruikte verbindingen tussen Heuvelland en Parkstad, door zowel auto-, fiets- en landbouwverkeer. Beide wegen kennen knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid en hebben onderhoud nodig.
 

Veilig fietsen tussen Heerlen en Parkstad

 
Doel van het project is om een veilige fietsverbinding vanuit Parkstad naar het Heuvelland (en vice versa) voor woon-werk, school-thuis én toeristisch-recreatief fietsverkeer te realiseren. Een veilige fietsverbinding bevordert naast dagelijks fietsverkeer, ook toerisme en recreatie binnen dit gebied. De Provincie en ook gemeenten vinden het daarnaast belangrijk om het fietsgebruik te stimuleren. Provinciaal bestuurder Carla Brugman-Rustenburg: “De Provincie wil het fietsgebruik aantrekkelijk maken en investeert daarom in goede en veilige fietsverbindingen. Om het verkeer te ontlasten, het milieu te sparen én omdat het gezonder is’. Een veilige fietsverbinding zal mensen er eerder toe bewegen om de fiets als vervoermiddel te pakken tussen het Heuvelland en Parkstad.”
 

Klimaatbestendige inrichting

 
Bij de aanleg van de fietsverbinding wordt het gebied meteen klimaatbestendig ingericht. “Oorspronkelijk stond de aanleg van waterbuffers in dit gebied later op onze planning,” licht Josette Van Wersch, bestuurder bij Waterschap Limburg, toe. “Om het gebied niet twee keer te belasten en uit oogpunt van efficiency, hebben we besloten met het programma Water in Balans aan te sluiten bij dit project. Binnen dit programma pakken we problemen door wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering aan. In de geplande buffers kan regenwater tijdelijk worden opgeslagen in geval van piekbuien.”
 

Start werkzaamheden

 
Op dit moment zijn de betrokken partijen nog bezig met grondverwerving, de technische uitwerking en het wijzigen van bestemmingsplannen. De verwachting is dat er in het voorjaar van 2021 gestart gaat worden met de eerste werkzaamheden.
 
Door: Nationale Recreatiegids