Onderhoud fietspaden

De Fietsersbond en Bouwend Nederland doen gezamenlijk een oproep aan wegbeheerders om, juist nu er minder verkeer is, onderhoudswerkzaamheden naar voren te halen. Fietsers kunnen zich zo veilig blijven verplaatsen, bouwers blijven aan het werk en werkzaamheden kunnen makkelijker en in een kortere periode uitgevoerd worden. Dit meldt de Fietsersbond.

“Een goed onderhouden fietsinfrastructuur is van levensbelang. Jaarlijks vallen er in Nederland onnodig nog duizenden gewonden door slecht onderhouden fietsinfrastructuur,” benadrukt Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond. “Door deze onderhoudsmaatregelen nu naar voren te halen zorgen we er gezamenlijk voor dat heel Nederland veilig kan blijven fietsen.”
 

Overlast beperkt

 
 “Ik roep gemeenten en provincies op om deze verkeersluwe periode optimaal te gebruiken om uitgesteld onderhoud aan wegen en fietspaden aan te pakken,” zegt Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland. “Zo blijft schade en overlast voor alle weggebruikers beperkt en blijven steden ook voor fietsers bereikbaar.”
 

Verkeersruimte aan passen op de anderhalvemetereconomie

 
Bij regulier onderhoud aan het wegdek kunnen bovendien verbeteringen worden doorgevoerd die van groot belang zijn voor de fietsveiligheid. Bijvoorbeeld schuine bermen vervangen door rechte, het aanbrengen van bermmarkering op het fietspad en rechte stoepranden vervangen door vergevingsgezinde. Daarnaast is nu het moment om de verkeersruimte aan te passen op de anderhalvemetereconomie, bijvoorbeeld door fietspaden en fietsstroken te verbreden waar het wegprofiel dat eenvoudig toelaat. 
 
Door: Nationale Recreatiegids