Natuur Gelderland

De provincie Gelderland wil de groenste van Nederland blijven, en trekt de portemonnee. Er wordt 3,7 miljoen euro beschikbaar gesteld voor natuur en biodiversiteit, waarbij een speciale focus komt op het meer betrekken van de inwoners van Gelderland bij de natuur in de provincie. Een van de projecten waar geld naartoe gaat is Park of Dutch Dreams, een uniek stadspark in Doetinchem. Dit meldt de provincie Gelderland. 

De provincie Gelderland ziet het als zijn taak om te zorgen voor nieuwe natuur en om bestaande natuur te beschermen en te versterken. Zo blijven veel verschillende plant- en diersoorten bestaan. Er zal geld gaan naar de aanleg van natuur in de stad en het planten van honderdduizend bomen en struiken in 2020 en 2021.
 

Coalitieakkoord

 
In het coalitieakkoord is  40 miljoen euro gereserveerd om de biodiversiteit te verbeteren en om Gelderse inwoners bij de natuur te betrekken. Een deel van dat geld komt nu beschikbaar. Daarvan is ongeveer 3,2 miljoen euro voor Stichting Landschapsbeheer Gelderland. De stichting kreeg al subsidie om vrijwilligerswerk rond landschap en biodiversiteit te stimuleren. Deze subsidie wordt verlengd tot en met 2024. Ook wordt het subsidiebedrag verhoogd, omdat het aantal vrijwilligers dat actief is bij de stichting sterk is toegenomen. 
 

Gelderland groenste provincie

 
Gedeputeerde Peter Drenth: “Gelderland is de groenste provincie en we willen dat blijven. Daar werken we hard aan. Maar dat kunnen we niet alleen. De vrijwilligers die zich inzetten voor de natuur zijn daarbij onmisbaar.” Ook zijn er activiteiten bijgekomen om meer Gelderlanders te betrekken bij de natuur. Zoals het onderwijsproject ‘Met je school de boom in’. Daarbij krijgen kinderen uit groep 7 en 8 les in het knotten van wilgen.
 

Natuur in de stad

 
De provincie gaat 228.150 euro geven aan het Park of Dutch Dreams, een uniek stadspark in Doetinchem. Het park wordt ingericht door (inter)nationaal bekende tuinarchitecten, waaronder Piet Oudolf. We willen zorgen voor meer natuur in de stad om inwoners dichter bij de natuur te brengen, de biodiversiteit te versterken en om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Drenth: “Wij willen in de toekomst meer gemeenten uitdagen om iconische groenprojecten aan te leggen, zoals dit project.”  
 

100.000 bomen en struiken

 
Daarnaast wordt er 200.000 euro beschikbaar gesteld om in 2020 en 2021 honderdduizend bomen en struiken te planten. In 2019 zijn er ook al honderdduizend bomen en struiken geplant met een bijdrage van ons. Stichting Landschapsbeheer voert het plan uit samen met inwoners en grondeigenaren. De bomen en struiken houden CO2 vast en dragen bij aan onze klimaatdoelstelling. Ook verbeteren ze de biodiversiteit in het landelijk gebied en helpen ze het landschap herstellen.
 
Door: Nationale Recreatiegids