Bouw langste wandel- en fietsbrug van Europa kan van start

Als hij af is, is de Blauwe Loper de langste wandel- en fietsbrug van Europa. De brug van ongeveer achthonderd meter gaat Winschoten-Noord met Blauwestad verbinden en komt met een prijskaartje van zo’n zes miljoen euro. Dit meldt Dagblad van het Noorden.

De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg en bouw van de brug zijn al volop bezig en volgende week wordt er een begin gemaakt met het heien van ongeveer 60 heipalen, elk met een lengte van tien meter. Het heien gaat naar verwachting zo’n twee weken duren. Eigenlijk bestaat de Blauwe Loper uit vier verschillende bruggen, aangezien ze over het Winschoterdiep, de A7 en het Oostereinde loopt. Om de brug aan de zuidkant van de A7 aan te leggen zijn ongeveer 130 bomen en struiken weggehaald.

Bij het project wordt goed gelet op de flora en fauna in het omringende gebied. Ecologen houden in de gaten of deze geen schade wordt berokkend. Als alles volgens plan verloopt kan men aan het einde van het jaar voor het eerst over de brug wandelen en fietsen.

Door: Nationale Recreatiegids