Normal_friese_klompen

In Friesland hebben veertien gemeenten een belangrijke missie: de inwoners meer laten lopen. In Leeuwarden werd daarom dinsdag de aftrap gegeven voor een onderzoek naar de loopvriendelijkheid in de Friese hoofdstad. Later zal het onderzoek zich ook uitbreiden naar andere gemeenten. Dit meldt Wandelnet.

Vorig jaar conformeerden de gemeenten ze zich al aan het de International Charter for Walking. Ofwel: het Internationale Handvest voor het Lopen. Initiatiefnemer daarvan is Walk21, een organisatie uit het Engelse Cheltenham, dat internationaal het lopen wil bevorderen. Wie het manifest ondertekend verbindt zich aan het streven van de organisatie om “gezonde, efficiënte en duurzame leefgemeenschappen” te creëren “waarin mensen ervoor kiezen om te lopen”, zo valt te lezen in de Nederlandse vertaling van het manifest.
 

Voetlicht

 
Om dit doel in de deelnemende Friese gemeenten te bereiken is daarom nu het project Voetlicht van start gegaan. Daarbij onderzoeken Wandelnet, kenniscentrum Shared Space in Leeuwarden en de NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden de loopvriendelijkheid van veelgebruikte looproutes. Dinsdag is daar in Leeuwarden mee gestart, daarna zullen Sneek, Joure, Harlingen, Franeker, Dokkum, Drachten en Heerenveen volgen. 
 

Enquête

 
Daarnaast zullen inwoners van Friesland via een digitale enquête gevraagd worden hoe ze de loopvoorzieningen in hun gemeente ervaren. De resultaten hiervan worden begin 2020 gepresenteerd op een symposium. 
 
Door: Nationale Recreatiegids