Normal_speedboat

De proef met snelvaren op het Bergumermeer krijgt een vervolg in 2020, als het aan de provincie ligt. Wel zijn aanpassingen voorzien. Snelvaren in het zuidoostelijk deel wordt geschrapt in de plannen. Het gebied in het zuidwestelijke deel van het meer blijft. Daarnaast kan stikstofuitstoot er volgend jaar voor zorgen dat de proef al voor 15 september stopt. Dit meldt de provincie Friesland.

Afgelopen zomer moest het experiment op last van de rechter voorlopig worden stilgelegd vanwege mogelijke verstoring van de natuur. Een definitieve uitspraak van de rechtbank volgt nog. Door de aanpak iets te wijzigen denkt de provincie dat volgend jaar een vervolg haalbaar is.

"Provinciale Staten hebben gevraagd om een pilot van twee jaar. Aan dat besluit wil ik uitvoering geven, maar dan moet de proef wel worden aangepast. We doen ons best om dat te laten slagen", zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder.

Stikstof

Het snelvaargebied zal net als in 2019 in het zuidwestelijke deel van het Bergumermeer liggen. Ervaringen deze zomer maken dat afgestapt wordt van het plan om snelvaren toe te staan in het zuidoostelijke deel van het Bergumermeer. Mocht het aantal boten de stikstofnorm overschrijden, dan kan het zijn dat de provincie de proef voor 15 september stillegt.

Begin juni 2019 heeft de provincie een deel van het Bergumermeer aangewezen als snelvaargebied om een proef te kunnen doen. De opzet was om gedurende twee jaar het snelvaren van 15 juni tot en met 15 september toe te staan. Op die manier wilde de provincie onderzoeken wat het effect is op de omgeving en de natuur.

Door: Nationale Recreatiegids