Normal_afbeelding_nederlands_landschap__vogels__molen__windmolens__koeien__zon__weilan___via_persbericht_natuurmonumenten

Het verdwijnen van bloemen, insecten en vogels in het buitengebied baart veel Nederlanders zorgen. Dat blijkt uit de Nationale Landschap Enquête, de grootste publieksraadpleging over het Nederlandse landschap ooit, die Wageningen Environmental Research afgelopen december hield in opdracht van Natuurmonumenten. Dit meldt Natuurmonumenten.

Ruim 45.000 volwassenen en 1.600 kinderen vulden enquête in. Hieruit kwam naar voren dat 81 procent van de volwassenen en 76 procent van de kinderen zich zorgen maakt over het landschap waarin zij leven. 
 

Natuurrijk landschap geliefd

 
Gemiddeld krijgt het Nederlandse buitengebied een 7,5 als rapportcijfer. Regionaal zijn grote verschillen. Drenthe scoort een 8,1. Rondom de drie grootste steden is het rapportcijfer een 6 of lager.
 

Bloemrijker Nederland

 
Om de Nederlandse natuur te redden is het beschermen van onze natuurgebieden niet genoeg, ook het buitengebied is daarvoor onmisbaar stelt Natuurmonumenten. De organisatie zet zich daarom in voor een bloemrijker Nederland, en benadrukt daarbij dat iedereen kan helpen Iedereen, overal kan helpen: in parken en tuinen, op bedrijventerreinen of in agrarisch gebied.
 

Duurzame energie

 
De deelnemers vinden dat er ruimte moet zijn voor het opwekken van duurzame energie. Maar dan wel op logische plekken, zoals daken van woningen en bedrijven voor zonnepanelen. Windmolens willen ze bij snelwegen, havens en bedrijventerreinen. Natuurgebieden en kleinschalige landschappen vinden deelnemers ongeschikte locaties.
 

Oproep: geef ruimte aan het landschap

 
In de aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten roept Natuurmonumenten, mede namens alle deelnemers van de enquête, bestuurders op om natuur meer ruimte te geven in ons landschap. Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten: "Provincies zijn verantwoordelijkheid voor natuur en landschap. Zij nemen besluiten over de toekomst van ons landschap. Op 20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Dat is hét moment voor alle Nederlanders om te kiezen voor een groen en levend landschap."
 
Via de website van Natuurmonumenten is de complete uitslag van de Nationale Landschap Enquête terug te vinden, in woord, beeld en per provincie
 
Door: Nationale Recreatiegids