Normal_recreatie_friesland__kust__zee__wandelaars__water__strand

De Friese afdelingen van de Fietsersbond en Wandelnet zijn het niet eens met de manier waarop het recreatiegeld in hun provincie wordt verdeeld. Volgens hen gaat er de meeste subsidie naar recreatie op het water, terwijl het leeuwendeel van de recreanten op het land te vinden is. Dit meldt de Leeuwarder Courant.

Volgens Kees Mourits van de Fietsersbond en Wandelnet werd waterrecreatie in de periode 2000-2018 veel beter bedeeld dan de recreatie op het land. In die periode stak de provincie 450 miljoen euro in het merengebied. "De landrecreatie steekt daar schril bij af. Terwijl de aantallen recreatieve fietsers en wandelaars een veelvoud is van het aantal mensen dat watersport", zo zei Mourits afgelopen woensdag tegen de provinciale staten. 
 

Achterhoedegevecht

 
Volgens hem voert de provincie een achterhoedegevecht: "De watersport is bijna emotioneel cultureel erfgoed, maar lijkt aan het eind van de productcyclus gekomen. Het doet me denken aan de nationale scheepvaartindustrie in de jaren '70. De industrie was allang verplaatst, maar de overheid bleef tegen beter weten in subsidiëren."
 

Nieuw recreatienetwerk

 
Het recent opgerichte recreatienetwerk Fryslân Boppe, waar Wetterwâlden Bûtenfjild, Kollum Watersportdorp en Skip yn 'e Feart inzitten, stelt juist dat de focus vooral op samenwerking moet liggen tussen land- en waterrecreatie, bijvoorbeeld door het verbinden van wandel- en fietspaden aan waterwegen. Volgens Oege Hiddema van Fryslân Boppe gebeuren de spannendste dingen “op de grens van water en land”. De provincie heeft bij monde van gedeputeerde Klaas Kielstra (VVD) aangegeven mee te willen gaan denken hoe dit mogelijk kan worden gemaakt.
 
Door: Nationale Recreatiegids