Normal_spaarneveer__haarlem__-_vaarsubsidie_provincie_noord-holland

Een nieuwe vaarverbinding opzetten, een extra op- of afstappunt aanleggen, de bestaande dienstregeling aanleggen: wie in Noord-Holland plannen in die richting heeft kan daarvoor nu subsidie aanvragen bij de provincie. Die wil zo de kwaliteit van recreatief varen verbeteren. Dit meldt de Vereniging van Recreatieondernemers Nederland. 

De regeling is bedoeld om het vervoer van toeristen of dagrecreanten over water te stimuleren. De provincie brengt nieuwe subsidie bewust nu extra onder de aandacht: veel toeristische ondernemers, gemeenten, recreatieschappen en natuurorganisaties zijn momenteel bezig met de vaaractiviteiten van komend jaar, nu het vaarseizoen voorbij is en de winter is aangebroken.
 

Smartephone-app

 
De provincie Noord-Holland heeft voor deze organisaties subsidie beschikbaar voor fysieke maatregelen, zoals een steiger, wachtvoorziening, fietsenstalling, oplaadpunt voor elektrische fietsen of kaartverkoopautomaat. Ook voor het ontwikkelen van ondersteunende digitale technologie, zoals een smartphone-app over de vaardienst, kan subsidie worden aangevraagd, evenals voor het starten van een nieuwe veerdienst of een rondvaartroute verbeteren.  Voorwaarde is dat de maatregelen bijdragen aan het vervoer van passagiers over water naar recreatieve bestemmingen. OV-vergunninghouders komen niet voor subsidie in aanmerking.
 

Al eerder subsidies toegekend

 
Eind 2018 is al een subsidieaanvraag van recreatieschap Spaarnwoude gehonoreerd voor voorzieningen bij pontveer de Opstapper, een verbinding tussen Schoteroog (Haarlem) en Fort bezuiden Spaarndam. Ook het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen heeft een bijdrage gekregen voor een vaarverbinding tussen het station en het museum. Verder heeft de provincie subsidie toegekend aan de IJmuidense Rondvaart, waardoor een extra op- en afstapplaats in het buitenhavengebied van IJmuiden kan worden aangelegd.
 
De provincie heeft in totaal drie miljoen euro voor de regeling beschikbaar. Aanvragen kunnen tot en met 31 oktober worden ingediend. Meer informatie over de subsidie Recreatief personenvervoer over water Noord-Holland is te vinden op de website van de provincie Noord-Holland.
 
Door: redactie Nationale Recreatiegids