Afbeelding via beeldbank Staatsbosbeheer

In de Gooi en Vechtstreek en de Diemerscheg, de groene zone die door de wijken van Amsterdam-Oost naar Diemen loopt, is begonnen aan de bewegwijzering van een 500 kilometer lang wandelnetwerk. Dit meldt het Noordhollands Dagblad.

De aanleg van het netwerk zal gefaseerd plaatsvinden. De eerste paaltjes zijn nu te vinden in het centrum van Huizen en bij het Huizer Museum. Komend voorjaar moeten alle paaltjes op hun plek staan en kan het netwerk bewandeld worden.

De paaltjes zijn gemaakt van natuurproducten en van gerecycled materiaal. Daarnaast komen er op veertig startpunten en toeristische overstappunten (zogeheten TOP’s) informatiepanelen met gedetailleerde kaarten. Het nieuwe wandelnetwerk zal bestaan uit oude en nieuwe routes, die door zowel stedelijk als natuurlijk gebied lopen. Het netwerk zal worden aangesloten op verschillende wandelknooppunten in de provincies Utrecht en Noord-Holland. 

Het initiatief voor het nieuwe netwerk is afkomstig van de betrokken gemeenten en  terreinbeheerders in Noord-Holland. De subsidie voor het project is eveneens van de provincie Noord-Holland afkomstig. 

Door: redactie Nationale Recreatiegids