Wandelen wint aan urgentie bij opstellen Mobiliteitsvisie 2050

Op dit moment is men in Den Haag bezig met de Mobiliteitsvisie 2050. Dat moet dienen als een ver toekomstbeeld voor ons verkeer en vervoer.  Platform Ruimte voor Lopen probeert met een actieve lobby hier al een tijdje aandacht voor wandelen en lopen in te krijgen. De laatste tijd blijkt dit succes te hebben, en zal wandelen worden opgenomen in de Mobiliteitsvisie. Op 30 maart debatteert de Tweede Kamer over het stuk. Dit meldt Wandelnet. 

Grotere gemeenten en enkele provincies dringen aan op volop aandacht voor lopen in het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid. Rob van der Werff, de specialist binnen Wandelnet voor de Mobiliteitsvisie, vindt het belangrijk dat het ministerie van IenW snel voldoende kennis opbouwt. Steeds meer maatschappelijke organisaties erkennen het belang van lopen. Tijdens een debat op 9 maart 2023 met staatssecretaris Heijnen was het onderwerp ‘Actieve mobiliteit: wandelen en fietsen’. Voor het eerst boog de commissie zich over dit onderwerp. Deze keer kwam wandelen slechts enkele minuten aan de orde. Maar initiatiefnemer Lisa van Ginneken (D66), zelf fervent wandelaar, zei na afloop dat in toekomstige debatten lopen en wandelen zeker een grotere rol gaat spelen.

Dat wandelen en lopen een grotere rol krijgt in de mobiliteitsvisie 2050 zal op de korte termijn weinig effect hebben op het straatbeeld. Echter wordt deze visie als hij eenmaal is aangenomen gebruikt door beleidsmakers bij het maken van beleid als een richtlijn. Een grote rol voor wandelen kan daar op de langere termijn dus veel invloed op hebben. 

Door: Nationale Recreatiegids