Inflatie werkt sterk door in prijzen verblijfsrecreatie en buitenlandse vakanties

Onlangs publiceerde het CBS over de inflatiecijfers van juli 2022. Het is duidelijk dat het leven nu al maanden op rij een stuk duurder wordt. De koopkracht van Nederlanders is drastisch aan het afnemen en een einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Ook de recreatiesector kampt met flinke prijsstijgingen. Dit melden Pretwerk en het CBS. 

Grote stijging

Uit de cijfers bleek vooral een grote stijging in woonlasten, brandstofprijzen en voedselprijzen. Omdat verschillende takken binnen de economie met elkaar vervlochten zijn lijden stijgingen in de ene sector tot stijgingen in de andere sector. Deze stijging is vooral terug te zien bij het boeken van vakanties of vakantieaccommodaties. Hotel, motels en herbergen stegen in juni en juli respectievelijk met 19,9 en 15,7 procent. Kampeer – en aanhangwagens werden ook een stuk duurder met 10,5 procent over juni en juli.

Vertekend beeld 

Deelname aan recreatie en sport bleef met 1,0% en 1,7% vrij laag. Dit wordt vooral veroorzaakt door de manier waarop men gebruik maakt van recreatie en sport. Deze sectoren vangen veel publiek geld en zijn weer afhankelijk van andere sectoren. Vergelijkbare sectoren zoals musea, bibliotheken en dierentuinen hebben voorlopig nog geen prijsveranderingen doorgevoerd. De kantekening is dat een toerist die hier geld aan uitgeeft ook nog een accommodatie moet hebben, waarbij de prijzen dus wel hard zijn gestegen. Naar verwachting zal de inflatie hier uiteindelijk ook doorzetten. 

Door: Nationale Recreatiegids