Schelde-Rijnkanaal krijgt recreatiebestemming voor 2030

De gemeente Reimerswaal heeft een nieuwe gebiedsvisie aangekondigd om de zone bij het Schelde-Rijnkanaal aantrekkelijk te maken voor recreatie en leefbaarheid. De visie bevat ook plannen voor vernieuwende landbouw met zoetwateropslag en duurzame energieopwekking. Dit meldt Omroep Zeeland. 

Landbouw

Gebiedsvisie ‘Groene Kamers van Rilland’ omvat honderden hectares grond. Volgens de plannen zullen er zonneparken komen die in harmonie aansluiten op het landbouwgebruik. De lokale landbouw kan daarnaast de bodem vitaal houden door de omliggende zoetwaterbronnen. Ondernemers en omwonenden maar ook natuurorganisaties zijn tot aan 2030 betrokken bij het uitvoeren van het plan.

Water 

De gemeente wil ook kijken naar de mogelijkheden voor visserij en zwemmen. Het Schelde-Rijnkanaal is tot dusver nog ongeschikt voor dit soort activiteiten maar daar moet de gebiedsvisie verandering in brengen. Door meer ruimtelijke samenhang met verschillende bruggen en kanalen te creëren kunnen deze tevens bevaarbaar worden voor de kleine recreatievaart.

Recreatienetwerk 

Voor de recreatie hoopt de gemeente enkele infrastructurele obstakels weg te halen. Het onbenutte potentieel is volgens Reimerswaal erg hoog. Zo zou een hoogwaardig fiets- en wandelnetwerk kunnen worden aangelegd nadat de benodigde ruimtelijke werkzaamheden zijn voltooid. In het verlengde van deze nieuwe netwerken krijgen de lokale horeca en het toerisme een stimulans.

Door: Nationale Recreatiegids