Recreatiegebieden in Amsterdam zitten aan hun taks

De oplopende inwoneraantallen en het grootschalige toerisme in Noord-Holland zorgen voor een steeds verdere overbelasting van de openbare natuur- en recreatiegebieden. Deze gebieden kampen met steeds meer problemen die de houdbaarheid onder druk zet. Dit meldt het Parool. 

Onderzoek

Recent onderzoek van de provincie Noord-Holland heeft aangetoond dat de druk op recreatiegebieden stijgt. Door de steeds warmere zomers ontsnappen stedelingen in steeds grotere getalen de drukte. Het gaat hierbij om wandelingen, sporten of ter ontspanning. Volgens terreinbeherende organisaties is het op sommige plekken echter dermate druk dat de omgeving er permanente overlast en schade aan overhoudt. Denk hierbij aan vervuiling, platgetrapte grond en geluidsoverlast.

Bevolkingsgroei

Juist in Amsterdam is het probleem steeds groter aan het worden. De populaire locaties Amsterdamse Bos, de Gaasperplas, ’t Twiske, Waterland en het Haarlemmermeerse Bos zitten bij goed weer al bijna helemaal op hun max. Het Amsterdamse Bos trok in 2016 5,5 miljoen bezoekers. Met de verwachte Amsterdamse bevolkingsgroei van 20% in 2040 zullen deze getalen er niet minder op worden. De Provincie berekende dat het aantal bezoekers voor bijna alle recreatiegebieden boven de capaciteit ligt.

Conflict

Steeds vaker komen verschillende groepen recreanten met elkaar in conflict. Wandelaars vereisen meer paden en natuurreservaten terwijl festivalorganisaties natuurgebieden willen gebruiken voor grote evenementen. Wielrenners zoeken op hun beurt weer goede fietsinfrastructuur die soms ten koste gaat van reservaten.

Door: Nationale Recreatiegids