Normal_1611870306

Het is nog niet duidelijk hoeveel prostitutieramen in de toekomst mogelijk dicht moeten op de Amsterdamse Wallen, omdat er vanwege de lockdown momenteel niet wordt gewerkt. Burgemeester Femke Halsema zegt dat het moeilijk is in te schatten hoeveel sekswerkers er straks terugkeren als de coronamaatregelen worden versoepeld.

Ze zei dit in een debat met de gemeenteraad over de toekomst van de Wallen. Het stadsbestuur onderzoekt de komst van een erotisch centrum, dat gepaard moet gaan met het sluiten van een wezenlijk aantal ramen in de roemruchte buurt. Dit om de positie van sekswerkers te verbeteren, de drukte en overlast op de Wallen en andere plekken in het centrum te verminderen en criminaliteit tegen te gaan.
 
"80 procent van de sekswerkers is van buitenlandse herkomst", aldus Halsema. "Een deel is teruggegaan en een deel laat zich slecht vinden." Volgens Halsema is onduidelijk hoeveel sekswerkers uiteindelijk terugkeren. Als dat duidelijk is, kan worden bekeken of het aantal ramen moet worden teruggebracht of dat dit via natuurlijk verloop plaatsvindt.
 

Cannabismarkt

 
Vanuit de raad kreeg de burgemeester niet alleen vragen over het terugdringen van het aantal ramen maar ook over de plek waar zo'n erotisch centrum zou moeten komen. Eerder werd bekend dat onder meer ArenAPoort in Zuidoost, gebieden rondom Sloterdijk in Nieuw-West en het Hamerkwartier in Noord op de voorlopige shortlist van mogelijke locaties staan. Volgens Halsema is de prostitutie nu ook in een woonwijk en hoeft de komst van een erotisch centrum niet bij te dragen aan een onguur klimaat. "Ons streven is juist een veilige omgeving te creëren voor prostituees die zo min mogelijk beslag legt op de buurten daaromheen."
 
De raad sprak verder over de plannen om buitenlandse toeristen te weren uit coffeeshops en het transparanter maken van de cannabismarkt. Met name over het zogeheten ingezetenencriterium (i-criterium) zijn nog veel vragen. Veel partijen vrezen voor een toename van de illegale straathandel door buitenlandse toeristen de toegang tot coffeeshops te ontzeggen. Halsema verwacht juist dat de straathandel op termijn kan afnemen als drugstoeristen de stad de rug toekeren omdat ze niet meer welkom zijn in coffeeshops.
 
Over de plannen wordt in een later stadium beslist.
 
Door: ANP