Jachthaven IJsselmeer

HISWA-RECRON is positief over baggersubsidie voor jachthavens rondom het IJsselmeergebied. Onderzoek onder jachthavens levert resultaat op.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat compenseert beheerders van jachthavens en vaargeulen in het IJsselmeergebied. Als gevolg van het Peilbesluit dat op 14 juni 2018 in werking is getreden kan het waterpeil in het IJsselmeergebied in augustus vervroegd uitzakken. Een ongewenst bijeffect hiervan is dat de bevaarbaarheid en bereikbaarheid van jachthavens en vaargeulen in gedrang kan komen. Beheerders van jachthavens en vaargeulen kunnen dit effect tegengaan door gekoppeld aan hun regulier baggerwerk extra diep te baggeren. Via de Tijdelijke Subsidieregeling Bevaarbaarheid IJsselmeergebied compenseert de minister deels extra baggerwerk dat nodig is om de bevaarbaarheid te waarborgen.
 

Baggerbudget van 12,1 miljoen 

 
Deze regeling kwam niet zondermeer uit de lucht vallen stelt Jan Ybema van HISWA-RECRON. Als branche hebben we enquêtes uitgevoerd naar de effecten onder de bij ons aangesloten jachthavens. Hier kwam uit dat maar liefst 20 procent van de pleziervaart in de problemen zou komen wanneer het waterpeil vanaf medio augustus gaat uitzakken. Er is op basis van deze onderzoeksuitkomsten een totaal baggerbudget van 12.1 miljoen beschikbaar gesteld waarvan 7 miljoen voor de komende vijf jaar. Daarna is een verlenging van de subsidie mogelijk. Dit is belangrijk omdat jachthavens die nu afdoende op diepte zijn op later moment alsnog van de subsidie gebruik kunnen maken. Naast de jachthavens baggert Rijkswaterstaat ook met een deel van de subsidie de vaargeulen op extra diepte en dat is ook erg belangrijk zodat de totale bevaarbaarheid is gewaarborgd. 
 

‘Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geeft sigaar uit eigen doos’

 
Kees Wiersema van Jachthaven Waterland benadrukt het belang dat HISWA-RECRON hierbij heeft gespeeld. “Door professioneel onderzoek te doen hebben we de overheid weten te overtuigen dat een baggersubsidie noodzakelijk is en dat is sterk. Als ondernemer heb ik wel één kritische kanttekening en dat is dat zijn de hoge kosten die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de uitvoering van deze regeling in rekening brengt. Dit is toch gewoon een ambtelijk apparaat dat hiervoor door de Rijksoverheid in het leven is geroepen? Door deze kosten van het beschikbare baggerbudget af te halen blijft er minder geld over voor baggeren en dat voelt als de bekende sigaar uit eigen doos. 
 
Jan Ybema: “Positief is dat we inmiddels van RVO te horen hebben gekregen dat wanneer de uitvoering van de regeling goedkoper uitvalt dit ten goede komt aan het baggerbudget. Dat is een plus voor de jachthavens rondom het IJsselmeergebied!”
 
Meer informatie over de subsidieregeling kun je vinden op de website rvo.nl/bevaarbaarheid-ijsselmeer. Via deze website kunnen subsidie aanvragen worden ingediend.
 
Door: ANP