Harlingen wacht met steun voor charterschippers

De gemeente Harlingen trekt de plannen voor een steunfonds voor de 70 schepen tellende chartervloot in de stad voorlopig in. Aanleiding is het nieuws dat er vanuit Den Haag 15 miljoen staatssteun komt voor de bruine vloot. 

Welke voorwaarden het Rijk aan deze ondersteuning verbindt is nog niet duidelijk. Hierover is branchevereniging BBZ nog in gesprek met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De coronacrisis komt hard aan bij de tientallen, mogelijk honderden huishoudens die afhankelijk zijn van de chartervaart. In opdracht van de gemeente Harlingen onderzoekt het Amersfoortse adviesbureau BMC de gevolgen. Na een tussenrapportage had het college van burgemeester en wethouders onlangs een voorstel aan de gemeenteraad geformuleerd.

Ook volgend jaar

Wethouder Paul Schoute (VVD): "De tussenrapportage en het voorstel aan de raad gaan we her-evalueren. We gaan met BMC om de tafel. Op basis daarvan zullen we de gemeenteraad informeren. Eerst maar eens bekijken wat het Haagse plan behelst."

"Hoe zal het geld worden ingezet? Voor welke categorieën bruine vloot is het van toepassing? Komt de steun bovenop generieke maatregelen als TVL, NOW of Tozo? Zo niet, dan is het een sigaar uit eigen doos."

"Wat de gemeente Harlingen betreft: we hopen het hele plaatje scherper in beeld te krijgen. Ontbreekt er nog iets? Dreigen er schepen naar de schroothoop te verdwijnen? We verwachten dat de crisis tot in het volgende jaar zal voortduren. De gemeente zal daarom wél alvast gratis financieel advies aanbieden aan de ondernemers van de vloot. We onderzoeken bovendien of we de vrijstellingen van haven- en kadegelden kunnen voortzetten. Het hoe en wat bespreken we eerst met de gemeenteraad."

"Verder trekken we samen op met andere charterhavens. De gezamenlijke brandbrief was daar een voorbeeld van. Die heeft zo te zien indruk gemaakt, net zoals begin juni de manifestatie voor Pampus en het lobbyen van de BBZ. We gaan ervan uit dat ook de gemeenten Terschelling en Vlieland meedenken."

Intelligent proces

Niet het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, maar dat van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is verantwoordelijk voor de inzet van het nieuwe fonds. Gaat het om economie, komen de gelden ten goede aan ondernemers in nood? Of is cultuur leidend en komt er steun voor het behoud van historische schepen? Voor zeilende binnenschepen, zeeschepen, of voor motorchartervaart?

Paul Scheffer, voorzitter van de Harlinger schippersvereniging VBZH, tast hierover net als de gemeente nog in het duister. "Natuurlijk, met de erkenning vanuit het Rijk voor onze problematiek zijn wij bijzonder blij. De manifestatie voor Pampus was zeker een katalysator. Veel is nog onzeker. We onderscheiden tenminste drie of vier onderafdelingen in onze sector. We hebben er in dit stadium geen enkel zicht op waar de 15 miljoen naartoe zullen gaan. We duimen ervoor dat onze Harlinger zeilschepen er mede aanspraak op kunnen maken. Samen met andere belangenbehartigers uit de sector dragen we in een intelligent proces graag bij aan een rechtvaardige inzet van de fondsen."

"Het is zeker jammer dat het nieuws uit Den Haag leidt tot pas op de plaats in Harlingen. Ondersteuning vanuit Rijk én gemeente blijft zeker aan de orde. Daarom willen we het momentum vasthouden. Gelukkig hebben we goed en regelmatig overleg met de wethouder.’"

Knokken

Terwijl hogere machten regelingen uitwerken, knokken individuele ondernemers om het naakte bestaan. De afgelopen zomerperiode leek het van buitenaf alsof er goed gevaren werd, maar af en toe vertrokken schepen met 20 of 28 slaapplaatsen voor tochten met zes of zeven mensen. Niet elke schipper ziet dat zitten. Er zijn er die hun schip dan liever het hele jaar voor de wal leggen, in afwachting van betere tijden. "Varen kost me nu meer dan stilliggen", zegt er één. Andere schippers zijn juist blij met elke euro die binnenkomt. "Winst maken doen we niet, maar zo kan ik tenminste rekeningen betalen." 

Sommige boekingskantoren gingen creatief om met de gevolgen van de coronacrisis. "Gecombineerd met een korting voor volgend jaar en in goed overleg met onze klanten, die we stuk voor stuk hebben gebeld hierover, konden we over alle geannuleerde reizen van 2020 annuleringskosten berekenen. Voor de schippers een welkome financiële basis voor de overleving van hun bedrijf."

In de wandelgangen valt te horen dat andere kantoren het anders hebben aangepakt: zij schuiven alle reserveringen door naar 2021. Daar is niet elke schipper blij mee. "Als er geen annuleringskosten zijn berekend en de al ontvangen aanbetalingen naar volgend jaar worden omgeboekt varen we óók volgend jaar dus ver onder de prijs."

Door: Schuttevaer