Bootjes bij Elburg (Gelderland)

Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme in Gelderland krijgen extra steun van de provincie. Aanvullend op de maatregelen van het Rijk en de gemeenten, gaat de provincie Gelderland deze sectoren met provinciale COVID-19-overbruggingsmaatregelen. Deze subsidies en andere projecten zijn nog in ontwikkeling en worden in en na de zomer opengesteld. Dit meldt de provincie Gelderland.

 

Voor ondernemers en organisaties uit de culturele, toeristische en recreatieve sector wordt op 4 augustus 2020 de provinciale regeling Ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers en organisaties COVID-19 opengesteld. Via deze laagdrempelige regeling kan 3.500 euro subsidie worden ontvangen voor het ontwikkelen en uitvoeren van ideeën tot aanpassing van de bedrijfsvoering. Daarnaast kan er een bedrag van minimaal 1.000 tot maximaal 5.000 euro aan subsidie worden ontvangen voor maatregelen in het kader van de anderhalvemetersamenleving. Deze regeling werkt met terugwerkende kracht tot 15 maart 2020. Daarnaast zet de provincie met andere partijen een aantal projecten op om ondernemers te ondersteunen.
 

Cultuur en Erfgoed

 
Ook stelt de provincie binnenkort specifieke regelingen open voor de Cultuur- en Erfgoedsector open. Dat zijn: 
 
Regionale infrastructuur: grotere podia en maatwerk COVID-19;
Monumenten en regionale musea met een publieksfunctie COVID-19.
 
De provincie verleent steun met het oog op het functioneren van beide sectoren, onder de huidige, moeilijke omstandigheden: doordat de bezoekersaantallen veel lager zijn dan voor de crisis, door het in acht houden van de veiligheidsmaatregelen. 
 
Meer informatie over de COVID-19-subsidies is te vinden via de website van de provincie Gelderland.
 
Door: Nationale Recreatiegids