Flevoland, Duidelijk anders

Visit Flevoland is een nationale campagne gestart om het bezoek in Flevoland voor een vakantie of een dagje uit extra te stimuleren. Onder meer met paginagrote advertenties in magazines van landelijke dagbladen en een socialmediacampagne wordt Flevoland flink onder de aandacht van het Nederlandse publiek gebracht. De titel van de campagne is Flevoland, Duidelijk anders

 

Aan de hand van de thema’s natuur, water en architectuur wordt de lezer door de provincie gegidst. Verrassende plekjes, activiteiten en bijzondere overnachtingslocaties inspireren de lezer om langs te komen. De beelden die hierbij gebruikt worden, nemen de lezer mee het gebied in. Rinkje Tromp van Visit Flevoland: “We weten dat we met beelden van de wilde poldernatuur, de weidse wateren, de grootse architectuur en Land Art mensen verbazen. De boodschap Flevoland heeft en geeft je ruimte nodigt uit het gevoel - wat de ruimte van Flevoland met je doet - zelf te ervaren. De campagne laat in de verschillende uitingen steeds specifiekere informatie zien. En op de website visitflevoland.nl vind je tal van voorbeelden. Zo gidsen we mensen naar al die ‘duidelijk andere’ plekjes en activiteiten van Flevoland.” 
 

#hiermoetjezijn 

 
Op nationaal niveau is er door Gastvrij Nederland, NBTC Holland Marketing, de provincies en destinatiemarketingorganisaties een hersteloffensief ontwikkeld. Deze bestaat uit een campagne die de Nederlander (en later ook de Duitse en de Belgische bezoeker) uitnodigt mooie plekken in Nederland te ontdekken. Flevoland haakt aan op de campagne door het gebruik van #hiermoetjezijn, het logo en actief voorbeelden te benoemen van bijzondere plekjes in Flevoland. 
 

Visit Flevoland

 
De afgelopen periode heeft Visit Flevoland door middel van een reeks filmpjes de ‘1,5 meter economie’ onder de aandacht gebracht. In deze filmpjes laten ondernemers zien hoe zij op een creatieve manier een switch hebben weten te maken met hun bedrijf. Daarnaast heeft de provincie een subsidieregeling geopend. Ondernemers kunnen een bijdrage krijgen voor de kosten die ze (hebben) moeten maken om aan de nieuwe 1,5 meter economie te voldoen.  
 
Door: Nationale Recreatiegids