Corona Actieplan Gastvrij Fryslân

Ondernemers in de Friese recreatie- en toerismesector kunnen steun krijgen uit een nieuwe anderhalvemeterregeling. De provincie geeft tot 1.500 euro subsidie voor aanpassingen die bedrijven moeten realiseren voor de anderhalvemetereconomie. Er is 1 miljoen euro voor beschikbaar. Provinciale Staten moeten er op 24 juni nog wel een besluit over nemen. Dit meldt de provincie Friesland.

Het is de bedoeling om de regeling zo snel mogelijk klaar te hebben. Zodra ondernemers aanvragen kunnen indienen, zal de provincie dat publiekelijk bekend maken.
 

Corona Actieplan Gastvrij Fryslân

 
De anderhalvemeter-regeling is de belangrijkste maatregel uit het vandaag gepresenteerde Corona Actieplan Gastvrij Fryslân. “De provincie wil zoveel mogelijk bedrijven in deze voor Fryslân zo belangrijke sector helpen om te voldoen aan nieuwe eisen”, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder. Een combinatie van meer toeristische activiteiten buiten het hoogseizoen en extra marketing vormt een tweede speerpunt uit het Actieplan. De acties zijn een aanvulling op regelingen die de rijksoverheid voor het bedrijfsleven heeft getroffen.
 

Taskforce Recreatie en Toerisme

 
Samen met een speciaal voor de coronacrisis opgerichte Taskforce Recreatie en Toerisme heeft de provincie het Actieplan opgesteld. Provinciale Staten hebben daar twee maanden geleden om gevraagd. De Taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van de Toerisme Alliantie Fryslân, Koninklijke Horeca Nederland, Hiswa/Recron, Merk Fryslân, Ynbusiness, Innovatieplatform Fryslân en Hotel Friesland.
 

Lok op 1: No en Moarn

 
Al met al komt er via het Actieplan zo’n anderhalf miljoen euro beschikbaar. Maar de sector kan daarnaast ook een beroep doen op een ander initiatief van de provincie Friesland: het herstelpakket Lok op 1: No en Moarn. Provinciale Staten moeten op 24 juni nog instemmen met een deel van de financiering.
 
Gedeputeerde Staten hebben het herstelpakket en het Actieplan op elkaar afgestemd. Het Actieplan sluit ook aan op de uitvoering van het nieuwe recreatie- en toerismebeleid tot 2028, dat in april door Provinciale Staten is vastgesteld.
 
Door: Nationale Recreatiegids