Taproom Hoogh in Zwolle

Vlak voor de corona-uitbraak presenteerden Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel een groot investeringsprogramma in de vrijetijdseconomie van Overijssel. In samenspraak met de sector “Gastvrij Overijssel” zijn de plannen nu aangepast om de horeca-, toerisme- en recreatiebedrijven die zwaar zijn geraakt door de crisis beter te kunnen helpen. Dit meldt de provincie Overijssel. 

De extra maatregelen worden binnenkort voorgelegd aan de Provinciale Staten, zodat ze ,kunnen worden betrokken bij de behandeling van het voorstel Overijssel, een bewuste en gastvrije bestemming 2020-2023 op 20 mei en 3 juni.

Maatregelen

De in het investeringsprogramma gestelde doelen en maatregelen blijven overeind staan, maar worden aangepast. De provincie blijft bedrijven stimuleren te innoveren, waarbij ze nu ook worden ondersteund om in te spelen op de anderhalvemetersamenleving. Voor arbeidsmarktvraagstukken zoeken we de verbinding met het Ontwikkelfonds Regio Zwolle en het Twents fonds voor Vakmanschap. Er worden scenario’s ontwikkeld voor de marktwikkeling in de komende periode. De aanpak om toeristen en recreanten beter te spreiden over de provincie wordt versneld uitgevoerd, en campagnes om toeristen en recreanten naar Overijssel te halen worden geschrapt en omgezet in campagnes om dicht bij huis te recreëren.

MarketingOost

Evelyn Borgsteijn, directeur van MarketingOost: "Aan de hand van data en onderzoek heeft MarketingOost scenario’s uitgewerkt op basis waarvan de vrijetijdseconomie zich kan voorbereiden op de toekomst en te nemen strategische beslissingen. Daarnaast werken we met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen aan een nationaal hersteloffensief om onze gasten weer het vertrouwen te geven op vakantie te gaan in Nederland. Het programma van de provincie zal dit in belangrijke mate ondersteunen."

Taskforce Gastvrij Overijssel

Een speciale Taskforce Vrijetijdseconomie Overijssel ondersteunt de ondernemers in de vrijetijdseconomie tijdens de coronacrisis. Op initiatief van Provincie Overijssel en Marketing Oost bundelen overheden en organisaties de krachten. Via een speciale website bij MarketingOost worden Rijks- en regionaal (veiligheids-) beleid gebundeld en ondernemers met het coördinatiepunt corona geholpen bij vragen. Ook werkt de Taskforce scenario’s uit die helpen om de sector op langere termijn te herstellen.

Brede instemming

De voorgestelde aanpassingen kunnen rekenen op instemming van de recreatiesector, zijn over het algemeen budgetneutraal en de cofinanciering van bedrijven en gemeenten bij het plan blijft gehandhaafd. Voorzitter Jan Ybema van de Taskforce Gastvrij Overijssel: “De afgelopen periode was hectisch en dat zal nog even zo blijven. Ik ben blij dat het college van Gedeputeerde Staten de ruimte heeft geboden om het investeringsprogramma aan te passen. Dit programma is echt nodig om te gaan werken aan herstel en innovatie”.

Door: Nationale Recreatiegids