Toerisme Nederland Corona

Het kabinet heeft gisteren een nieuw pakket maatregelen genomen om de klappen die het coronavirus toebrengt aan banen en de economie op te kunnen vangen. Voor de vrijetijdssector betekent dit onder meer dat er wordt gekeken of de toeristenbelasting tijdelijk stopgezet kan worden, en dat er compensatieregelingen komen voor de horeca- en. Gastvrij Nederland en Hiswa-Recron zijn blij met de maatregelen maar zien ook ruimte voor verbetering. 

Het steunpakket van het kabinet voor de economie omvat maatregelen die ervoor moeten zorgen dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, dat zelfstandigen de coronaperiode goed kunnen overbruggen en dat via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden het geld in de bedrijven blijft. Een van de meest in het oog springende algemene maatregelen is dat een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20 procent) straks bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten kan aanvragen (maximaal 90 procent van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies).
 

Toeristenbelasting

 
Het plan van aanpak van het kabinet kent ook maatregelen die de vrijetijdssector moeten helpen door deze moeilijke tijd heen te komen.  Zo gaat het kabinet in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.
 

Compensatieregeling

 
Daarnaast stelt het kabinet dat de gezondheidsmaatregelen die het treft enorme consequenties hebben voor de inkomsten in een aantal sectoren, zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.
 

Reactie Gastvrij Nederland: 'Kom met Taskforce'

 
In een eerste reactie zijn organisaties als Gastvrij Nederland en Hiswa-Recron positief gestemd over de maatregelen die het kabinet neemt. Gastvrij Nederland complimenteert het kabinet zelfs met de genomen stappen, zo meldt het in een persbericht. Hierin doet de organisatie ook nog een suggestie voor verbetering: het instellen van een Taskforce, waarin vertegenwoordigers van vertegenwoordigers van de sector  en de ministeries van EZK, Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid zouden moeten participeren. ‘Taak van de Taskforce is om praktische oplossingen te verzinnen om de bedrijven te helpen de eerste weken te overleven én om te werken aan een groots hersteloffensief wanneer de vraag vanuit binnen- en buitenland zich herstelt’, zo valt in het persbericht te lezen.
 

Reactie Hiswa-Recron: 'De nood is hoog'

 
Ook Hiswa-Recron is in de kern blij met de maatregelen die het kabinet nu neemt, maar heeft in een brief aan de Tweede Kamer ook gepleit voor extra ‘sectorspecifieke maatregelen’. Zo zou de belangenbehartiger van ondernemers in de (water)recreatiesector graag zien dat de gastvrijheidssector zo snel mogelijk de beschikking krijgt over renteloze kredietverstrekking ‘met zeer lange terugbetaalregeling, omdat het inhaaleffect in deze sector ontbreekt’, en moet het  aangekondigde MKB-noodloket ook toegankelijk worden voor bedrijven in de watersport- en recreatiesector: ‘De nood is hoog, een toenemend aantal bedrijven heeft op zeer korte termijn een extra kapitaalinjectie nodig om overeind te blijven’, zo valt in de brief te lezen. 
 

Voorfinanciering

 
Verder hoopt Hiswa-Recron dat de UWV-regeling voor bedrijven in seizoensgebonden sectoren gepaard gaat met voorfinanciering: ‘Betaling achteraf door het UWV zal voor een groot deel van de bedrijven te laat zijn. Ook moeten het mogelijk zijn voor ondernemers om meerdere keren nieuwe aanvragen in te dienen afhankelijk van de situatie.’ 
 

'Wij rekenen op daadkrachtige besluiten'

 
Tot slot hoopt ook Hiswa-Recron op uitstel en ontheffing van (lokale) belastingen en BTW-afdrachten, en hoopt het net als Gastvrij Nederland op de komst van een Taskforce. ‘Wij rekenen op daadkrachtige besluiten om de gastvrijheidseconomie te helpen en Nederland als vakantieland in stand te houden’, zo besluit Geert Dijks, de directeur van Hiswa-Recron, de brief aan de Tweede Kamer.
 
Door: Nationale Recreatiegids