Prostitutiehotel Amsterdam

Amsterdam onderzoekt de mogelijkheden voor nieuwe werkplekken in de raamprostitutie. Aanleiding is de overlast door drukte in de binnenstad, respectloos gedrag van bezoekers tegenover sekswerkers en bewoners, en het tegengaan van misstanden in de raamprostitutie. Opties zijn onder meer een een prostitutiehotel met weinig horeca óf een erotisch centrum zoals het eerste ‘hoogbouw-bordeel’ in Europa: het Laufhaus in Keulen. Dit meldt de gemeente Amsterdam.

In de afgelopen maanden overlegde de gemeente met sekswerkers, exploitanten en andere betrokkenen uit de prostitutiebranche. Centraal stond de vraag: Hoe wil Amsterdam in de toekomst omgaan met raamprostitutie? Er zijn een aantal scenario’s uitgewerkt. 
 

Prostitutiehotel de beste optie

 
Alles bij elkaar genomen ligt een prostitutiehotel met inpandige ramen of een erotisch centrum het meest voor de hand, zo stelt de gemeente Amsterdam: deze opties verenigen de meeste voordelen en de minste nadelen. Het prostitutiehotel is exclusief ingericht voor sekswerk. In dit hotel zijn twee soorten werkplekken: voor 'face-to-face' werving, en voor werven via internet. Dit lijkt op de huidige raamprostitutie in Amsterdam, maar in het hotel wordt de toegankelijkheid tot de prostitutiezone beperkt. Op de begane grond is kleinschalige horeca, om te zorgen voor enige levendigheid. Het erotisch centrum is een 'prostitutiehotel plus plus plus': de plussen zijn een seksclub, een sekstheater en niet-seksgerelateerde functies zoals uitgebreide horeca, een beautysalon, een kapper, een zonnestudio en een B&B voor sekswerkers.
 

Vervolgstappen

 
Om te komen tot een definitief voorstel neemt de gemeente in de komende periode vervolgstappen. Het streven is om voor de zomer de vervolgstappen af te ronden. Dit is onder meer afhankelijk van de keuzes van de gemeenteraad. De gemeenteraad bespreekt de keuzes tijdens de commissie Algemene Zaken op donderdag 19 maart.
 
Door: Nationale Recreatiegids