Normal_veluwe__mensen__bos__toerisme

Het toerisme op de Veluwe groeit hard. Om te voorkomen dat de bezoekersdruk op het Gelderse gebied te groot wordt, gaat toerismebureau Visit Veluwe nu inzetten op het spreiden van toeristen. Door te werken met themagebieden moet dit extra makkelijk worden gemaakt. Dit meldt Omroep Ede.

De verschillende ‘belevingsgebieden’ die Visit Veluwe heeft bedacht sluiten aan bij de trend dat er steeds meer behoefte is aan ‘betekenisvol toerisme’, zo stelt Jan Jaap Thijs van het onderzoeksbureau Ruimte en Vrije Tijd: “Mensen zijn steeds meer op zoek naar verhalen. Ze willen terug naar onze eigen geschiedenis en die terugvinden in de dorpen, steden en landschappen.”
 

Veluwse themagebieden

 
Zo zijn door Visit Veluwe onder meer De Koninklijke Veluwe (Paleis het Loo en Apeldoorn), De Bevochten Veluwe (rondom het Airborne Museum) en Veluws Verleden (met onder meer vestingstad Elburg) bedacht. Het toeristenbureau hoopt zo spreiding van bezoekers in de hand te werken: een duidelijke thematiek geeft mensen een reden om een bepaald gebied te bezoeken, zo is het idee. 
 
De gebieden zijn overigens niet alleen op cultuurhistorische gronden gethematiseerd. Er is bijvoorbeeld ook De Smakelijke Veluwe (rondom de Foodvalley bij Ede) en De Hoge Veluwe, waar de natuur van Nationaal Park De Hoge Veluwe centraal staat. 
 

Ook spreiden over het jaar

 
Naast locatiespreiding wil Visit Veluwe ook kijken of toeristen over het jaar gezien beter gespreid kunnen worden. Volgens Bastiaan Overeem van Visit Veluwe hebben toeristische ondernemers aangegeven dat er met name in de late herfst en in de winterperiode ruimte is om meer toeristen te ontvangen. Toch zullen er altijd piekmomenten blijven, zoals bijvoorbeeld met Pasen en Pinksteren. Volgens Thijs van Ruimte en Vrije Tijd is het dan vooral de uitdaging mensen naar andere plekken te laten bewegen: “zodat ze niet en masse hetzelfde rondje blijven rijden.”
 
In totaal zijn er tien themagebieden. Meer informatie en achtergrond hierover is te vinden via de website van Visit Veluwe.
 
Door: Nationale Recreatiegids