Normal_domburg__hotel_aan_zee__duinen__zon__badpaviljoen__toerisme__zeeland__kust

Voor het eerst is er in Zeeland grootschalig onderzoek gedaan naar de mening van de Zeeuwen over het toerisme in de provincie. Uit de enquête komt onder meer naar voren dat de inwoners van Domburg zuchten onder de toename van het aantal toeristen in het dorp; ze maken zich zorgen over het karakter van hun woonplaats. Dit meldt Omroep Zeeland.

Het rapport De eerste stap richting een (nog meer) bewuste toeristische bestemming - Wat is de houding (attitude) van de inwoners van de provincie Zeeland ten aanzien van toerisme? verscheen eerder deze week. Hierin valt onder meer te lezen dat “De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat er op dit moment brede steun is onder de inwoners voor Zeeland als toeristische bestemming, maar wel met significante regionale en lokale verschillen.” 
 

Domburg Waarheen?

 
In Domburg wordt het toerisme niet louter als iets positiefs ervaren. Inwoners ervaren forse overlast van de grote bezoekersstromen die op de beroemde badplaats afkomen. Met name de verkeersdrukte leidt tot grote ergernis. De werkgroep Domburg Waarheen?, een collectief waarin bewoners van het dorp verenigt zijn, wil dat er nu écht maatregelen worden genomen. Een transferium op Walcheren zou helpen, evenals het autoluw maken van de dorpskern en het plaatsen van fietsenstallingen net buiten Domburg.
 

Pretpark

 
Als er niets gebeurt, zo stelt de voorzitter van de werkgroep, Jaap Brujere, dan krijgt Domburg steeds meer het karakter van een pretpark in plaats van een familiebadplaats. Er moet volgens hem voor gewaakt worden dat ondernemers “die geen affiniteit met Domburg hebben” de vrije hand krijgen. Gebeurt dat wel, “dan kun je er donder op zeggen dat er een soort pretpark ontstaat”, aldus Brujere. Daarnaast zou het de leefbaarheid van het dorp zeer ten  goede komen wanneer eigenaren van een pand met permanente woonbestemming ook verplicht worden er daadwerkelijk zelf te gaan wonen: “Dan zijn we af van ineens een Bed & Breakfast in een normale buurt waar tien toeristen vijf auto's in de buurt willen parkeren en 's avonds barbecueën in de tuin. Dat is slecht voor de leefbaarheid”, zo zegt Labujere tegenover Omroep Zeeland.
 

Grote belangen

 
Bert van Halderen (VVD, wethouder Economie, Cultuur en Recreatie) onderstreep de visie van Brujere, maar stelt dat er met beleid moet worden gehandeld wat betreft het toerisme in Domburg:  “We moeten ook niet vergeten dat veel inwoners heel grote belangen hebben bij de komst van de toeristen.”
 
Door: Nationale Recreatiegids