Logo_nl_netherlands__logo_

Toeristen uit landen waarvoor een visumplicht geldt zoals China, Rusland en India gaan volgend jaar flink meer betalen om Nederland of andere Schengenlanden te bezoeken. De Europese commissie heeft besloten dat op 2 februari 2020 de prijs voor een Schengenvisum voor een volwassene fors omhoog gaat. Dit meldt Schengenvisum.info.

Was een visumplichtige volwassen buitenlander dit jaar nog maximaal 90 euro kwijt (60 euro aan legeskosten voor een aanvraag van een Schengenvisum en 30 euro servicekosten), vanaf februari volgend jaar zal dit 160 euro per persoon bedragen (80 euro voor de aanvraag van een visum en 80 euro voor de externe dienstverlener).
 
Visumaanvragers moeten vanaf februari ook in vrijwel alle gevallen verplicht gebruik maken van een externe dienstverlener: Visa Facilitation Services Global (VFS Global). Mocht een visum worden afgewezen dan is men alle betaalde kosten kwijt, er volgt geen restitutie.
 

Economisch belang

 
De verhoging van de leges en servicekosten voor buitenlandse toeristen die Nederland willen bezoeken, is opmerkelijk omdat uit een economisch onderzoek in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken, naar de kosten en baten van het Schengen-visumbeleid voor Nederland, blijkt dat de toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie meer dan 300 miljoen euro per jaar bedraagt.
 
Een reden om een visum voor Nederland aan te vragen kan heel divers zijn maar meestal gaat het om een toeristisch verblijf, bezoek aan familie, verblijf bij partner of een zakelijk bezoek.
 
Meer informatie over de veranderingen aangaande het aanvragen van een Schengenvisum is te vinden op de website van Schengenvisum.info.
 
Door: Nationale Recreatiegids