Logo_de_kop_werkt___logo_

Onder de noemer De Kop Werkt! gaan lokale overheden en werkgevers in de Kop van Noord-Holland samenwerken om de krapte op de arbeidsmarkt van de vrijetijdssector in hun regio aan te pakken. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor onderwijs. Dit meldt HISWARECRON

De Kop werkt! maakt onderdeel uit van het regionale stimuleringsprogramma Match 2020. De vier gemeenten van de Kop van Noord-Holland – Texel, Den Helder, Schagen en Hollandse Kroon – werken in dit verband samen met de provincie Noord-Holland, de werkgevers in deze regio en onderwijsinstelling ROC Kop van Noord-Holland. 
 

Toerisme economische motor

 
In de Noordkop wordt de toeristische sector gezien als een van de belangrijkste pijlers van de economische groei in de regio. Er is de betrokken partijen daarom veel aangelegen om personeelstekorten in de vrijetijdssector te beteugelen. Tijdens een bijeenkomst eerder deze week werd inzichtelijk gemaakt hoe ze dat willen doen, en hoe het onderwijsaanbod beter op de arbeidsmarkt kan worden laten aangesloten.
 

Bijscholen tot barista

 
Zo kunnen medewerkers van recreatieondernemingen zich straks laten bijscholen tot barista of cursussen volgen die de wijn- en bierkennis verhogen. Daarnaast zullen er leerwerktrajecten worden aangeboden die mensen opleiden tot schoonmaker of servicemedewerker. Iedereen die een van deze opleidingen volgt kan vervolgens aan de slag bij een van de werkgevers die deelnemen aan het Match 2020-programma.  
 

Texel Academy

 
Op Texel worden er nu al goede resultaten geboekt met een programma waarbij werkgevers en onderwijsonderstellingen nauw samenwerken: Texel Academy. Onder deze vlag hebben werkgevers op het Waddeneiland en ROC Kop van Noord-Holland samen een koksopleiding opgezet, die binnenkort aan het tweede jaar begint. Daarnaast gaat Texel Academy vanaf februari een opleiding aanbieden waarbij gastvrijheid centraal staat. Uiteindelijk is het de bedoeling dat vergelijkbare initiatieven straks ook in andere gemeenten worden opgezet, waarbij Texel Academy als voorbeeld kan gelden.
 
Voor meer informatie, zie de website van De Kop Werkt!.
 
Door: Nationale Recreatiegids