Normal_mkb_nederland__logo_

Onder de noemer Milieubeheer Programma gaat MKB-Nederland ondernemers in Nederland helpen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. De Vereniging van Recreatieondernemers Nederland (RECRON) is hier enthousiast over, en moedigt recreatieondernemers aan deel te nemen. Dit meldt HISWARECRON.

Volgens RECRON kan het programma van MKB-Nederland recreatieondernemers goed helpen te voldoen aan de wettelijke verplichting te voldoen van de VET, die sinds 1 juli dit jaar van kracht is. 
 

Milieubeheer Programma 

 
Het Milieubeheer Programma bestaat uit een online keuze- en planningsinstrument, dat ondernemers die het programma doorlopen inzicht geeft in hoe ze de nieuwe wettelijke verplichtingen zo kunnen implementeren, dat deze nauw aansluit op hun bedrijfsvoering. 
 

Geld besparen

 
Met het Milieubeheer Programma wil MKB-Nederland een praktische bijdrage leveren aan het realiseren van het Klimaatakkoord. De belangenbehartiger van het midden- en kleinbedrijf in Nederland stelt dat het gebruikmaken van de tool kan helpen bij het maken van slimme keuzes die een ondernemer helpen voorkomen onnodig grote investeringen te doen. Voor meer informatie en de tool zelf, ga naar de website van het Milieubeheer Programma
 
Door: Nationale Recreatiegids