Normal_benegas_en_recron__ondertekening_kennispartnerschap

RECRON gaat samenwerken met de Nederlandse propaangasleverancier Benegas, om zo meer deskundigheid in te winnen op het gebied van de naderende energietransitie. Vanaf 1 juli moeten recreatieondernemers aan nieuwe energiebesparende eisen voldoen. Dit meldt de Vereniging voor Recreatieondernemers Nederland (RECRON).

Eerder werd al duidelijk dat de Wet Voortgang EnergieTransitie (VET), die vanaf 1 juli ingaat, ook directe gevolgen kan hebben voor recreatieondernemers die het aardgasnet niet in eigen beheer hebben. Met Benegas als nieuwe kennispartner wil RECRON extra deskundigheid op het gebied van duurzame energie in huis halen, en deze delen met haar leden. Propaangasleverancier Benegas maakte zelf al een energietransitie door en levert nu alleen nog groene propaan, iets wat ook de verduurzaming van de recreatiesector ten goede komt: "Wij willen graag samen aan het werk voor een mooie en schonere toekomst en dus ook voor de recreatiesector. Een toekomst waarin we allemaal bewuster met de aarde omgaan", aldus  Bauke van Kalsbeek, directeur van Benegas.
 

Nieuwe maatregelen

 
Per 1 juli moeten de recreatieondernemers aan erkende energiebesparende maatregelen voldoen en moeten zij de te genomen maatregelen melden.  RECRON is al vroegtijdig begonnen met voorlichting te geven over deze energietransitie in de recreatie. "Met de kennis en levering van groene propaan en warmtebronnen van Benegas zetten we ons samen in voor een CO2-neutrale recreatiesector", aldus Martin Maasen,  waarnemend directeur RECRON.
 

Kennispartnerschap

 
"Bij RECRON is een grote groep adviseurs en leveranciers aangesloten. Die allemaal op hun eigen manier een bijdrage leveren aan de recreatiesector. Maar in deze groep zit ook veel inhoudelijke kennis en deskundigheid waarmee we de sector naar een hoger niveau kunnen brengen", zo vertelt Martin Maassen, waarnemend directeur RECRON. Het RECRON Kennispartnerschap betekent dat partners actiever betrokken worden bij het delen van inhoudelijke kennis. Ook worden Kennispartners vanaf 2019 actief ingezet voor kennisdeling bij regionale kennisbijeenkomsten, RECRON kennissessies en bedrijfsgroepsmatige sessies.
 
Door: Nationale Recreatiegids