Logo_cao_recreatie_plaatje_ballon

Op 13 november hebben RECRON en de vakbonden weer met elkaar gesproken over een nieuwe Cao Recreatie en Fonds Cao Recreatie per 1 januari aanstaande. Het overleg verloopt in goede sfeer, maar inhoudelijk liggen de standpunten, zeker wat betreft loon, nog ver uiteen. De bonden vragen 5 procent loonsverhoging per 1 januari 2019 bij een looptijd van één jaar. RECRON zet in op een cao van 2 jaar en biedt 2,25 procent per 1 oktober 2019 en 1 oktober 2020.

Deze percentages sluiten aan bij de gemiddelde cao stijgingen in Nederland. RECRON en de bonden zijn het vooralsnog eens over de invoering van een partner pensioen per 1 januari, waardoor bij overlijdensgevallen een dekking is geregeld bij het Pensioenfonds Recreatie. De premie is 0,7 procent, waarvan werkgever en werknemer ieder de helft dragen. De bonden willen verder de werknemer de eigen regie laten voeren over het opnemen van compensatie uren. RECRON is van mening dat uiteindelijk de werkgever hierover de beslissing neemt, na overleg weliswaar. 
 
KIKK/ SFR gaat op de schop. RECRON wil graag naar een on line opleidingsplatform met een groot pakket aan trainingen, dat voor iedereen in de sector 24/7 te gebruiken is. Trainen en opleiden zijn speerpunten en moet gemakkelijker worden. Op elk gewenst moment kan er een training gevolgd worden. De toegang is zeer laagdrempelig en kent geen administratieve barriéres meer. Daarnaast willen we versterkt inzetten op regionaal uit te voeren, vakgerichte trainingen. Te vaak gaan trainingen via KIKK nu niet door vanwege gebrek aan inschrijvingen, wat deels veroorzaakt wordt door de reisafstand. De tegemoetkomingsregeling aan werkgevers en werknemers gaat vervallen. Het is de inzet van RECRON de premie voor een nieuw sociaal fonds te verlagen. 
 
Wilt u reageren? Dan kan dat uiteraard. Mail aan Martin Merks, manager sociaal beleid, merks@recron.nl.
 
 
Lees verder